2013. godina

Okrugli stol o provođenju deinstitucionalizacije Centra Stančić:

“Uskoro stambene jedinice za samostalni život korisnika na području grada”

 

okrugli stol centar stani 1  okrugli stol centar stani 2

Tema današnjeg okruglog stola u organizaciji Centra za rehabilitaciju „Stančić“ održanog u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela bila deinstitucionalizacija i transformacija socijalnih usluga u sklopu sustava socijalne skrbi. Tom prilikom brojnom auditoriju predstavljen je projekt koji obuhvaća razdoblje do 2016. godine tijekom kojeg će se dosadašnje socijalne usluge za korisnike organizirati, kao i dosada, u sklopu Centra Stančić, te izvan Centra – u stambenoj zajednici uz svu stručnu i logističku potporu djelatnika Centra. Na ovaj način ne samo da se slijede sve smjernice međunarodnih dokumenata koji se odnose na poštivanje ljudskih prava osoba s invaliditetom, već se omogućava istim osobama kvalitetniji život i skrb, a u krajnjoj liniji i pravo na izbor. Skupu je nazočila predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih Željka Grbac, gradonačelnik Dugog Sela Vlado Krhak, načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo Nada Petković, zatim ravnatelji, odnosno predstavnici svih osnovnih škola s područja tri jedinice lokalne samouprave, kao i dječjih vrtića, Crvenog križa, te udruga koja u svojoj djelatnosti obuhvaćaju rad s djecom s teškoćama te koriste socijalne usluge, kao što je Udruga Oaza, Udruga Amorevera, Udruga ADHD i ja, itd.

Prema riječima v.d. ravnateljice Centra Stančić Sanjice Grbavac trenutno je u Centru smješteno 366 korisnika koji borave i žive u pet stambenih jedinica i tri stana. Izvan Centra korisnici žive u dvije kuće i dva stana, dok jedan dio koristi usluge Dnevnog centra u Dugom Selu te odnedavno u Vrbovcu. U planu je otvaranje još jednog Dnevnog centra u Dugom Selu, najavila je.

okrugli stol centar stani 3

Projekt samostalnog stanovanja uz podršku u lokalnoj zajednici koji je Centar započeo već ranijih godina, u sljedećem razdoblju, najavljeno je danas, obuhvatio bi život 41 korisnika u 10 stambenih jedinica, za koje bi brinulo 45 djelatnika Centra Stančić. Zasada funkcioniraju tri stambene jedinice – kuće u Zelinskom Vukovju i Andrilovcu te stan u Dubravi, a u tijeku je oglašavanje za najam novih jedinica i kontakti s vlasnicima nekretnina na području grada Dugog Sela. Naime, sve jedince će biti u najmu, što je pojedine predstavnike udruga, ujedno i roditelje osoba korisnika Centra Stančić – zabrinulo, posebice zbog najave ministrice kako će stambene jedinice biti u državnom vlasništvu. „Položaj najmoprimca je nezaštićen u Hrvatskoj, tako da nitko ne garantira kako će budućim stanarima u stambenim jedinicama biti drugačije. Zašto Ministarstvo ne kupuje nekretnine?“, zanimalo je predsjednika udruge Amorevera Gorana Karasa koji je ujedno predložio Roditeljsku superviziju nad provođenjem projekta samostalnog stanovanja uz podršku u lokalnoj zajednici. Predstavnica Ministarstva Grbac napomenula je kako su inicijalna sredstva za projekt deinstitucionalizacije osigurana kroz europske fondove i odnose se isključivo na najam nekretnina. „Što će se dogoditi s korisnicima koji, kao moja kći, rade i nakon što odu u mirovinu, s niskim primanjima neće moći snositi troškove života u takvim stambenim jedinicama“, pitala je Štefica Vajdić, „tko će se za nju brinuti“. Predstavnica Ministarstva uvjerava kako će o istima i dalje brinuti država.

Kako je planirano, do 2016. godine reformom sustava socijalne skrbi oko 140 stanara bilo bi smješteno u samostalne stambene jedinice. Ovim bi se projektom omogućilo podizanje razine skrbi za osobe s posebnim potrebama na najviše standarde. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi osiguravalo bi sredstva za realizaciju projekta kroz redovno financiranje Centra za rehabilitaciju Stančić. Ministarstvo zadržava sva prava i utjecaj u praćenju, nadzoru i odlučivanju o realizaciji ovog projekta. Na današnjem okruglom stolu predstavnici Centra Stančić ponudili su također predškolskim, školskim i ostalim institucijama u lokalnoj zajednici sve svoje ljudske i stručne resurse kako bi pomogli u integraciji djece s teškoćama u redovne predškolske, školske sustave, u prevenciji nasilja u školama, savjetodavni rad i pomoć obiteljima u podizanju djece i mladih, pružanje usluga rane intervencije, pomoć starijima i nemoćnim osobama i slično. U zajedničkoj suradnji Centra sa svojim djelatnicima i lokalnih institucija i udruga osmislili bi se novi programi za koje nije potrebno dodatno financiranje s obzirom da iste djelatnike financira Ministarstvo, rečeno je danas.

http://www.brckovljani.hr/kronika/kronika_2013/kronika_2013_565_01.html

 

Branje lavande u Centru Stančić

Korisnici Centra za rehabilitaciju „Stančić“ su 12.7.2013. sudjelovali u berbi lavande, jednoj od niza radnih akcija u sklopu nastavnog plana za edukaciju korisnika na radu na farmi. Sudeći prema dobrom raspoloženju korisnika i njihovih voditelja – bila je to aktivnost u kojoj su svi uživali. Nakon što su mirisne stručke lavande skupili i povezali, te ih spremili za sušenje, nakon čega će je pakirati u male vrećice planirane za prodaju – svi berači predahnuli su pod krošnjom lipe gdje ih čekala okrjepa, sokovi i kava. Kako nam je pojasnila defektologinja Ines Kovačević, korisnici osim s uzgojem lavande, bave s i ostalim poljoprivrednim kulturama, kao što su paradajz, kukuruz, jagode, buče, i ostalo, a rad na farmi podrazumijeva i brigu oko životinja. Prva akcija ove godine na farmi obuhvatila je pripremu vrta za sadnju, košnju trave, baliranje sijena, u drugoj akciji plijevili su jagode, okopavali i plijevili vrt, vezali paradajz, a berba lavande i njena priprema za sušenja – treća je aktivnost iz kurikuluma za edukaciju korisnika za rad na farmi.

Inače, projekt „Edukacija i osposobljavanje osoba s intelektualnim teškoćama za rad na poljoprivrednom imanju” sastoji se od tri cjeline: zaštita na radu i oprema, bazične teme socijalne pripreme za zapošljavanje te komunikacija. Prema određenim kriterijima odabrani su izborni modeli koje čine slijedeća područja: stočarstvo, ratarstvo, uzgoj povrća i ukrasnog bilja, te teme iz etnologije (izrada svijeća, keramika i tkanje), pojasnila je ravnateljica Centra „Stančić“ Sanjica Grbavac. U projektu pored Centra sudjeluje još šest partnera. Koordinator projekta je CUDV Draga pri Igu (Slovenija) a ostali partneri su: Van der Valle Interimanagement & Consultatie b.v. (NIzozemska), Bewust in Bedrijf – coaching en supervisie (Nizozemska, Gesellschaft für Arbeit und Bildung der Chance B GmbH (Austrija), Dom za decu i lica ometena u razvoju “Dr. Nikola Šumenković” (Srbija) i Centar za rehabilitaciju Zagreb.

Cilj projekta je razviti kod osoba s intelektualnim teškoćama ekološku svijest uz pozitivan i aktivan stav prema prirodi, usvajanje radnih navika i organizacijskih sposobnosti, kreiranje poduzetničkog duha i kreativnosti, prepoznavanje prirodnih vrednota, uočavanje kvalitete zdravog prirodnog življenja, uočavanje povezanosti čovjeka i prirode te razumijevanje uzročno – posljedične veze čovjekovog odnosa prema prirodi, ističe ravnateljica. Navodi kako, pored spomenutog projekta, Centar provodi projekt stanovanja njihovih korisnika uz podršku u lokalnoj zajednici, a takve stambene jedinice već su otvorene u Dugom Selu. Uz vrlo kompleksan i zahtjevan posao oko provođenja transformacije Centra „Stančić“ i deinstitucionalizacije, nastoje provoditi projekt stručne pomoći u obitelji – djeci s teškoćama u razvoju. Usluga obuhvaća psihosocijalnu rehabilitaciju koja se prilagođava dobi korisnika, vrsti i težini invaliditeta i drugim specifičnim potrebama djeteta, kao i obitelji u cijelosti. „U trenutnom sustavu socijalne skrbi koji se temeljito transformira – mi nastojimo razviti sustav pružanja stručne pomoći u zajednici – kao što je rana intervencija, intervencija u školi, fizikalna terapija, logotrepija, defektološki tretmani, radna rehabilitacija, te mnoge druge, koje su trenutno na raspolaganju korisnicima Centra Stančić, a koje ćemo ponuditi svim zainteresiranima izvan Centra“, ističe ravnateljica. Doznajemo, kako će uskoro, u rujnu, Centar organizirati Dan otvorenih vrata, gdje će se svi moći uvjeriti u sadržaje i mogućnosti koje Centra pruža i koje planira ponuditi.

http://www.brckovljani.hr/kronika/kronika_2013/kronika_2013_568_01.html

“Kaj su jeli naši stari”

Centar Stančić je sudjelovao od 24.- 25. kolovoza u ovogodišnjoj manifestaciji «Kaj su jeli naši stari» u Vrbovcu sa prodajnim štandom na kojem su bili izloženi radovi naših korisnika.

Ova manifestacija je u početku zamišljena kao priredba na kojoj će se po originalnim receptima pripremati jela vrbovečkog kraja i tako se oteti zaboravu. Međutim u posljednje vrijeme ova manifestacija je prerasla u jednu drugačiju vrstu priredbe, jer se pored jela vrbovečkog kraja koje i dalje priređuju žene okolnih sela sada tu pojavljuju originalna jela iz drugih dijelova Hrvatske na način da kulturno – umjetnička društva koja sudjeluju u programu donose pored pjesama i plesova i jela svojega kraja. Tako jedan dio manifestacije i nosi naziv – Jela naših susjeda i prijatelja.

PIK Vrbovec je u programu manifestacije organizirao dobrotvornu akciju PIK Humanitarna mortadela s kojom je ove godine prikupljeno 10.000 kuna za pomoć Dnevnom centru Stančić iz Vrbovca. Velika hvala našem donatoru!

http://www.poslovni.hr/hrvatska/pik-akcijom-donirao-dnevni-centar-stancic-250633

 

20. Dugoselske jeseni

28. rujna održane su 20. Dugoselske jeseni gdje je svojim radovima i prodajnom izložbom sudjelovao i Centar Stančić.

http://www.tzds.hr/20-dugoselske-jeseni/

 

Dan Centra Stančić 3.10.2013.

2014-06-05_183951

 

Kestenijada

Centar Stančić je sudjelovao u kestenijadi koju je organizirao Dom Bidružica. Domaćini su kao i uvijek bili jako srdačni te su nam osim finih kestena organizirali i zabavno druženje kroz nekoliko igara natjecateljskog karaktera u kojima su sudjelovali i korisnici i djelatnici. Ove se godine druženju odazvalo 5 ekipa – domovi Mirkovec, Jalžabet, Pustodol, Stančić i Lobor-grad.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.677415578969486.1073741846.202016519842730&type=1
http://dom-jalzabet.hr/web/?p=750

 

Prvenstvo Hrvatske u plivanju 2013.

U Tuheljskim Toplicama na bazenu Termi Tuhelj 24. i 25. listopada 2013. godine održano je 12. Prvenstvo Hrvatske u plivanju za osobe s intelektualnim teškoćama. Nastupile su 133 natjecateljice i natjecatelja iz 35 ekipa. Uz pokroviteljstvo Specijalne olimpijade Hrvatske natjecanje su organizirali Centar za rehabilitaciju Stančić i Športsko društvo Specijalni športovi Luč. Prvog dana natjecanja neposredno nakon kvalifikacija sudionici su mogli prisustvovati FUN Fitness programu. U večernjim satima za sudionike je bio organiziran harmonikaški koncert i ples, dok su treneri prisustvovali okruglom stolu na temu: Zimske i Ljetne igre Specijalne olimpijade Hrvatske.

 

Božićni grad u Sisku

Sisak se i ove godine pretvorio u “Božićni grad”. Manifestacija je prvi put održana prošle godine, a obzirom na odlične reakcije i Siščana i sudionika programa, Grad i Turistička zajednica Grada Siska, ove su godine odlučili manifestaciju produžiti na 20 dana: od 4. do 24. prosinca.
U sklopu Božićnog grada održao se i Božićni sajam na kojem su korisnici Centra Stančić izlagali i prodavali svoje radove.

http://www.sisak.hr/clanak_/15956/sisak-postaje-bozicni-grad
http://www.sisak.info/bozicni-grad-u-sisku-ove-godine-prijavite-se-za-sudjelovanje/

Maškare u Stančiću 12.2.2013.

Birali smo najljepšu masku u Centru Stančić. Kao i svake godine, razveselile su nas vesele maske naših korisnika te smo se nakon biranja najljepše maske osladili ukusnim krafnama. Sudjelovali su jednako i oni najmlađi i oni stariji te se još dugo nakon nastupa na izboru zabavljali uz glazbu i druženje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

IMG_1839

ANĐELEK FEST

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta i Grada Dugog Sela, te pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije svečano je otvoren 2. po redu božićni sajam – ANĐELEK FEST koji će biti otvoren do 15. prosinca u prostoru bivšeg Doma HV-a, Zagrebačka 35. Sajam je prodajno-izložbenog i humanitarnog karaktera na kojem izlaže 40 izlagača koji u svojoj ponudi nude proizvode, rukotvorine, unikatna djela na temu anđela – glavne niti vodilje ovog Sajma, uz, naravno, ostali božićni i ukrasni asortiman.

I Centar Stančić se pridružio brojnim izlagačima sa prigodnim radovima i tako sudjelovao u stvaranju pozitivne anđeoske energije 2. dugoselskog božićnog sajma.

Untitled design

Koncert Gospel zbora Sunce

Gospel zbor Sunce počastio nas je jednim prekrasnim gospel koncertom! Korisnici I osoblje su uživali u izvanrednoj izvedbi zbora koji nam je obogatio I uljepšao blagdanske dane I stvorio pravu božićnu atmosferu.

 

Božić u Centru Stančić

Untitled design