Na temelju članka 36. važećeg Statuta Centra za rehabilitaciju Stančić te Odluke o poništenju natječaja kl.:112-01/20-02/119, ur.br.:238/04-94-01-20-1 od dne 10.09.2020.god., ravnateljica Centra objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto EDUKATOR -REHABILITATOR– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Centru za rehabilitaciju Stančić, objavljenog dne 07.08.2020 u NN (90/2020), stranici HZZ-a i Web stanici Centra za rehabilitaciju Stančić.