O nama

Dobrodošli,

Centar za rehabilitaciju Stančić  je ustanova socijalne skrbi pod neposrednom ingerencijom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

Misija

Temeljna uloga naše ustanove je osigurati djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom  poštivanje ljudskih prava što uključuje pravo na život u zajednici uz osiguran pristup svim neophodnim socijalnim uslugama i društvenim sadržajima koje im omogućuju punu socijalnu uključenost uz primjerenu kvalitetu življenja.

Vizija

Izgraditi društvo koje svojim građanima s invaliditetom u punoj mjeri pomaže razvoj osobnih potencijala kako bi postali ravnopravni i uvažavani članovi zajednice.

Sukladno procesu transformacije i  deinstitucionalizacije, gradimo novi sustav  socijalnih usluga koji uključuje pružanje socijalnih usluga u sjedištu ustanove i pružanje socijalnih usluga u zajednici s krajnjim ciljem povećanja socijalne uključenosti svih korisnika.

Osim u sjedištu gdje pružamo socijalne usluge stalnog, tjednog i privremenog smještaja, svoje usluge pružamo u dislociranim jedinicama:

  • Jedinici organiziranog stanovanja s Dnevnim centrom u Dugom Selu gdje  pružamo usluge  organiziranog stanovanja u 12 stambenih jedinica
  • Jedinici organiziranog stanovanja s Dnevnim centrom u Zagrebu/Jelkovec gdje pružamo  usluge organiziranog stanovanja u 8 stambenih jedinica
  • Dnevnom centru Dugo Selo u kojem  pružamo  usluge boravka, psihosocijalne podrške i rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju
  • Dnevnom centru Vrbovec u kojem pružamo socijalne usluge boravka, psihosocijalne podrške, usluge savjetovanja i pomaganja te usluge psihosocijalne podrške udomiteljima i njihovim korisnicima u Klubu Dubrava.

Sveukupno, naše usluge trenutno koristi 407 korisnika –  djece s teškoćama u razvoju  i odraslih osoba s invaliditetom ( intelektualnim i /ili mentalnim teškoćama).

 

Ustroj Centra

 

Tijela Centra

 

Izvor financiranja i donacije