Ustroj Centra

U sjedištu Centra:

  1. Odjel odgoja i osposobljavanja po posebnim uvjetima s Dnevnim centrima

Voditelj: Ivana Kelebuh, prof. reh.

Kontakt: 091/3348-438

  1. Odjel stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije

Voditelj: Snježana Jurakić, prof. reh.

Kontakt: 091/2648-121

  1. Odjel njege i brige o zdravlju

Voditelj: Srebrenka Selak, med. sr.

Kontakt: 091/3348-431

  1. Odjel radnih i okupacijskih aktivnosti s Dnevnim centrima

Voditelj: MIlka Fureš, likovni terapeut

Kontakt: 091/2648-131

  1. Odjel prehrambenih, tehničkih i pomoćnih poslova

Voditelj: Ivica Markiš

Kontakt: 098/418-368

Dislocirane jedinice:

  1. Dnevni centar Dugo Selo, Dugo Selo, Ostarijaševa 6

Voditelj: Ivana Kelebuh, prof. reh.

Kontakt: 091/3348-438

  1. Dnevni centar Dugo Selo, Nazorova 10

Voditelj: MIlka Fureš, likovni terapeut

Kontakt: 091/2648-131

  1. I. Služba stanovanja

Voditelj: Branka Seke, soc. ped.

Kontakt: 098/9827-371

  1. II. Služba stanovanja

Voditelj – Josip Jurakić prof.def.

Kontakt:0912648122