Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZ

Naziv projekta:

Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZ

Razdoblje provedbe projekta:

50 mjeseci, odnosno od 5. listopada 2018. do 5. prosinca 2022. godine

Ukupna vrijednost projekta:

8.555.460,70 kuna, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija

Kontakt osoba:

Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com (Voditeljica projekta)

Marija Vugrinec , marija.vugrinec.posuz@gmail.com (Koordinatorica projekta)

Partneri:

Gradovi Dugo Selo i Vrbovec te Centri za socijalnu skrb Vrbovec i Dugo Selo

Kratak opis projekta:

Projektnim se aktivnostima planiraju izgraditi novi te rekonstruirati i poboljšati infrastrukturni i stručni uvjeti za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao što su rana intervencija, psihosocijalna podrška, usluga boravka, usluga integracije, usluga savjetovanja i pomaganja.

Projektne aktivnosti i očekivani rezultati:  

Projektom planiramo povećati kvalitetu socijalnih usluga i poboljšati socijalnu uključenost djece s teškoćama i osoba s invaliditetom u zajednici.

Projektne aktivnosti uključuju izgradnju i opremanje Dnevnog centra  Vrbovec, rekonstrukciju Dnevnog centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama u razvoju Dugo Selo 1, rekonstrukciju dnevnog centra za podršku korisnicima organiziranog stanovanja Dugo Selo 2, rekonstrukciju i opremanje Dnevnog centra za korisnike organiziranog stanovanja Jelkovec, edukaciju i provedbu horizontalnih politika te promidžbene i administrativne aktivnosti.

Projektni su elementi postavljeni s ciljem značajnog povećanja broja i obuhvata djece s teškoćama u razvoju adekvatnim socijalnim uslugama kojima se smanjuje rizik od socijalne isključenosti marginaliziranih skupina te poboljšava kvaliteta života i rada.

Uređenjem prostora u Dugom Selu i Jelkovcu omogućit će se korisnicima usluga organiziranog stanovanja aktivnije uključivanje u radne aktivnosti. Rekonstrukcijom centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama povećat će se obuhvat i kvalitetu socijalnih usluga, dok će izgradnja Dnevnog centra Vrbovec s pripadajućim centrom za podršku udomiteljstvu unaprijedit socijalne usluge za djecu s teškoćama i udomljene osobe s invaliditetom.

Po završetku projekta Centar Stančić planira nastaviti s pružanjem socijalnih usluga u restrukturiranim, visoko funkcionalnim prostorima izgrađenim na načelima pristupačnosti, zelene politike i energetske učinkovitosti kojima se omogućuje podizanje razine kvalitete pružanih usluga i prihvat značajno  većeg broja djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

Poveznice:  

POSUZ

STRUKTURNI FONODOVI