Entries by Administrator

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave izrada projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude. 1. SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU […]

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Za predmet: Usluge podrške vođenju projekta i  javne nabave za projekt „Dva koraka dalje“  Članak 1. Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10 370 Dugo Selo je donošenjem Odluke o početku postupka jednostavne nabave za predmet Usluge podrške vođenju projekta i javne nabave za projekt „Dva koraka dalje“ Ur.broj: 238/04-94-19-327/01 od 18.07.2019.  pokrenuo postupak jednostavne nabave. […]

LOGOPED – 3 izvršitelj/ice, na određeno vrijeme do završetka projekta „Dva koraka dalje“

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij logopedije (sveučilišni provostupnik bacc.) odnosno magistar logopedije Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. […]

RADNI TERAPEUT- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do završetka projekta „Dva koraka dalje“

Uvjeti: Stručni studij radne terapije Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima […]

EDUKATOR – REHABILITATOR – 2 izvršitelj/ice, na određeno vrijeme do završetka projekta „Dva koraka dalje“

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim […]

PSIHOLOG– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do završetka projekta „Dva koraka dalje“

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij psihologije Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima […]

RADNI INSTRUKTOR U SAVLADAVANJU VJEŠTINA SVAKODNEVNOG ŽIVLJENJA – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene

Uvjeti: Stručni studij ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja ovisno o programu 1 godina radnog iskustva Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz […]

Asistent na projektu „ Dva koraka dalje“

– rad na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (do završetka projekta – 36 mj.) Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1.  Viša stručna sprema 2. Računalna pismenost i sigurnost u korištenju MS Office paketa, izvrsno snalaženje u IT okruženju te      sigurno korištenje IT infrastrukture u podršci radu 3. Poželjno radno iskustvo na […]