Entries by Administrator

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – drvena stolarija (vrata)

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabava  i isporuka drvene stolarije (vrata) za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić  te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude. 1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE: DIO 1.- Ponudbeni list DIO 2.-Troškovnik 2.OPIS PREDMETA NABAVE Opis predmeta nabave: Nabava […]

EDUKATOR -REHABILITATOR– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije Položen stručni ispit Potrebno radno iskustvo 1 godina, Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze […]

PONIŠTENJE NATJEČAJA – EDUKATOR -REHABILITATOR – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

Na temelju članka 36. važećeg Statuta Centra za rehabilitaciju Stančić te Odluke o poništenju natječaja kl.:112-01/20-02/119, ur.br.:238/04-94-01-20-1 od dne 10.09.2020.god., ravnateljica Centra objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA Za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto EDUKATOR -REHABILITATOR– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Centru za rehabilitaciju Stančić, objavljenog dne 07.08.2020 u NN (90/2020), stranici HZZ-a […]

Centar Stančić nabavio pet novih vozila u sklopu projekta “Dva koraka dalje”

Centar za rehabilitaciju Stančić realizirao je nabavu dva hibridna vozila, osobnog automobila, mini busa te kombi vozila s rampom za osobe s invaliditetom koja je dio projekta „Dva koraka dalje“, sufinanciranog sredstvima Europske unije. Ova realizacija iznimno je važan dio projekta budući da naš Centar djeluje i provodi svoje usluge u ruralnim predjelima istočnog dijela […]

SPREMAČ – 2 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti: Osnovnoškolsko obrazovanje Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog […]

Održane dvije radionice u sklopu projekta „Poboljšanje socijalnih usluga u zajednici“ , obje na temu provedbe horizontalnih politika

Početkom srpnja održali smo dvije radionice u sklopu projekta „Poboljšanje socijalnih usluga u zajednici“ , obje na temu provedbe horizontalnih politika. Obje radionice održane su u velikoj dvorani Gradske vijećnice u Vrbovcu u kojoj smo ispoštovali sve epidemiološke mjere. Prva radionica pod nazivom „Rodna ravnopravnost i zabrana diskriminacije prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom“  […]