Entries by Administrator

PSIHOLOG -1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij psihologije Položen stručni ispit Potrebno radno iskustvo 1 godina, Odobrenje za samostalan rad Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti: Životopis Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Dokaz o položenom stručnom ispitu Dokaz za samostalan rad Presliku domovnice Presliku rodnog lista Uvjerenje […]

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR -3 izvršitelja/ice, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Preddiplomski studij ili stručni studij sestrinstva,  završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre/tehničare Položen stručni ispit Potrebno radno iskustvo 1 godina, Odobrenje za samostalan rad Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti: Životopis Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Dokaz o položenom stručnom ispitu Dokaz za […]

Voditelj na projektu, Asistent na projektu

Voditelj na projektu  „ Tri koraka dalje“ – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme. Uvjeti: VSS društveno humanističkog usmjerenja Računalna pismenost i sigurnost u korištenju MS Office paketa 1 godina iskustva u provedbi projekata financiranih iz fondova EU (poželjno: uvjerenje o usavršavanju za pripremu i provedbu EU projekata i važeći certifikat iz područja […]

LOGOPED-pripravnik, EDUKATOR-REHABILITATOR-pripravnik

LOGOPED-pripravnik -2 izvršitelja/ica, na određeno, puno radno vrijeme Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij logopedije Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti: Životopis Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Presliku domovnice Presliku rodnog lista Uvjerenje da se protiv […]

STRUČNJAK ZA ZAŠTITU NA RADU -1 izvršitelja/ica, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Preddiplomski ili diplomski stručni studij sigurnosti i zaštite  na radu 1 godina radnog iskustva Položen stručni ispit (čl.3. točka 4. i 10. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada) Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti: Životopis Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Dokaz o […]

REHABILITATOR, RADNI TERAPEUT, RADNI INSTRUKTOR

REHABILITATOR -1 izvršitelja/ica, na određeno, puno radno vrijeme Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije Položen stručni ispit Potrebno radno iskustvo 1 godina, Odobrenje za samostalan rad Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu su kandidati/kinje dužni […]

NJEGOVATELJ – 6 izvršitelja/ica, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Osnovnoškolsko obrazovanje + tečaj za njegovatelja Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti: Životopis Dokaz o položenom tečaju za njegovatelja Presliku domovnice Presliku rodnog lista Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca) Dokaz o radnom stažu (e-radna […]

LOGOPED -1 izvršitelja/ica, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij logopedije Položen stručni ispit Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti: Životopis Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Presliku domovnice Presliku rodnog lista Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca) Dokaz o radnom stažu (e-radna […]

EDUKATOR-REHABILITATOR -1 izvršitelja/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti Položen stručni ispit Potrebno radno iskustvo 1 godina, Odobrenje za samostalan rad Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti: Životopis Dokaz o stečenoj stručnoj spremi Dokaz o položenom stručnom ispitu Dokaz za samostalan […]