Entries by Administrator

Postupak jednostavne nabave -Nabava i isporuka namještaja za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić -Obavijest o izmjeni Troškovnika

Poštovani , U postupku jednostavne nabave namještaja za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić došlo je do potrebe korigiranja Troškovnika stavka 10. koji se odnosi na dimenzije traženog Radnog stola. Troškovnik s korigiranim dimenzijama objavljuje se na web stranici naručitelja pod oznakom Stančić-troškovnik 2021-novo, te se isti smatra mjerodavnim kod podnošenja. Rok za dostavu […]

Nova ljuljačka za osobe s invaliditetom u senzornom vrtu

S obzirom na to da Centar Stančić ima velik postotak korisnika u invalidskim kolicima, novom donacijom Zagrebačke županije od 18.000.00 kn kupljena je prilagođena ljuljačka za invalide. Ova sprava je zaslužna da osobe ovisne o invalidskim kolicima slobodno sudjeluju u igri u pokretu. Ljuljačka je već počela razveseljavati naše korisnike, omogućavajući zabavu i igru na […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave i isporuke namještaja za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave i isporuke namještaja za  potrebe odsjeka u  Centru za rehabilitaciju Stančić , te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude. 1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE: DIO 1.- Ponudbeni list DIO 2.-Troškovnik 2.OPIS PREDMETA NABAVE Opis […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – postupak jednostavne nabave službenog vozila, osobni automobil M1

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave službenog vozila – osobni automobil M1 te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude. 1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE: DIO 1.- Ponudbeni list DIO 2.-Troškovnik DIO 3. Tehnička specifikacija 2.OPIS PREDMETA NABAVE Opis predmeta nabave: Nabava službenog vozila-osobnog automobila […]

ADMINISTRATIVNI REFERENT-TAJNICA – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Srednjoškolsko obrazovanje upravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja Potrebno radno iskustvo 3 godine, Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz […]

MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Uvjeti: Srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre; stručni studij sestrinstva ( stručni prvostupnik bacc   sestrinstva) Položen stručni ispit Potrebno radno iskustvo 1 godina, Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN […]