Entries by Administrator

LOGOPED– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij logopedije (sveučilišni prvostupnik-bacc.), odnosno magistar logopedije Položen stručni ispit Potrebno radno iskustvo 1 godina, Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu […]

Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Srednjoškolsko obrazovanje ugostiteljskog usmjerenja – kuhar; Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o […]

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za rehabilitaciju Stančić

Za ravnatelja/ravnateljicu  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od […]

PSIHOLOG-pripravnik– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij psihologije (sveučilišni prvostupnik bacc. psihologije) odnosno magistar psihologije Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN […]

Potpisani su ugovori za izgradnju i rekonstrukciju objekata Dnevnih centara

U Centru za rehabilitaciju Stančić, dana 13.04.2021.godine potpisan je ugovor s izvoditeljima građevinskih radova vezanim uz provedbu projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZ“ koji se provodi u sklopu Poziva „Unaprjeđenje infrastruktura za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije”. Projekt je vrijedan 11,7 milijuna kuna, a […]

NJEGOVATELJ – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme i PORTIR-TELEFONISTA-POMOĆNI RADNIK NA ODRŽAVANJU OKOLIŠA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

NJEGOVATELJ – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme Uvjeti: Osnovnoškolsko obrazovanje + tečaj za njegovatelja Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti: Životopis Dokaz o završenom osnovnoškolskom obrazovanju i tečaju za njegovatelja Presliku domovnice Presliku rodnog lista Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – nabava i isporuka svježeg povrća i voća

Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave i isporuke svježeg   povrća i voća   za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić , te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude. 1.SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE: DIO 1.- Ponudbeni listovi            DIO 2.-Troškovnici 2.OPIS PREDMETA NABAVE Opis predmeta nabave: […]