Tijela Centra

1. Ravnatelj

Sanjica Grbavac, prof.reh.; kontakt: 091/2648-123

2. Upravno vijeće Centra

Predsjednik: Jure Mišković, prof. – kontakt: 098/210-550

3. Stručno vijeće Centra

Predsjednik: Ljiljana Tršan, mag.logoped ; kontakt: 091/2648-128

4. Stručni tim