Entries by Administrator

EDUKATOR –REHABILITATOR -1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti Položen stručni ispit Potrebno radno iskustvo 1 godina, Odobrenje za samostalan rad Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih […]

RADNI TERAPEUT – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Stručni studij radne terapije Položen stručni ispit 1 godina radnog iskustva Nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka […]

Promocija socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u zajednici

U okviru projekta „Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja“, projekta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda koji provodi Grad Zagreb u partnerstvu s dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom Zagreb“, Centrom za rehabilitaciju „Silver“, Centrom za autizam, Hrvatskim savezom udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji OSIce te […]