Plan nabave 2024 EOJN

Odluka o poništenju – nabava namještaja za potrebe odjela i odsjeka

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – nabava medicinskih kreveta

Odluka za provođenje prikupljanja ponuda za uslugu izrade projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju kuće s 4 stana za korisnike organiziranog stanovanja

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2023.GODINU.

ODLUKA -IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU PODOVA I PODNIH OBLOGA

Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kuće s 4 stana za korisnike organiziranog stanovanja

Poziv za dostavu ponuda – radovi na postavljanju podova i podnih obloga

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Izrada i ugradnja drvenih vrata