Centar za rehabilitaciju Stančić nabavio novog konja za terapijsko jahanje

Moto udruga policajaca „Blue Knights“ ponovno nas je razveselila vrijednom donacijom od  2.000 eura za kupnju novog konja za terapijsko jahanje koje provodimo u sjedištu Centra.

Trenutno pružamo socijalne usluge za 650 korisnika, od kojih je 300-tinjak djece. Postepeno raste broj djece uključenih u rehabilitacijske programe koji koriste uslugu terapijskog jahanja.

Novi terapijski konj imena Aureo Noche, obradovao je djecu koja koriste uslugu terapijskog jahanja. Zahvaljujemo donatorima na višegodišnjoj suradnji i velikodušnoj donaciji.

 

Ana Jagatić-Petrinec,
članica tima za pripremu i provedbu projekata