Centar za rehabilitaciju Stančić održao završne konferencije za projekte „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici /POSUZ“ i „Tri koraka dalje“

Završne konferencije za projekte „POSUZ“ i „Tri koraka dalje“ održane su 27. lipnja u hotelu Antunović East u Sesvetskom Kraljevcu. Program je započeo himnom koju je izveo zbor djelatnika Centra Stančić.

Sanjica Grbavac, ravnateljica Centra Stančić, pozdravila je sve prisutne i kratko se osvrnula na cijelo projektno razdoblje i na same početke te je objasnila kako je nakon procesa deinstitucionalizacije i transformacije postalo jasno kako Centar Stančić mora aplicirati na EU projekte. Rekla je kako su ubrzo shvatili da „POSUZ“ neće biti dovoljan, te su na njega vezana još dva projekta naziva „Dva koraka dalje“ i „Tri koraka dalje“. Drugim riječima, nije bilo dovoljno izgraditi samo infrastrukturu, već je bilo potrebno zaposliti ljude, educirati ih te nabaviti prikladnu opremu i vozila.

Ravnateljica je istaknula kako je Centar Stančić kroz ta tri velika projekta osigurao potrebne resurse te je pružatelj usluga koji djeluje na području tri grada i koji doista ima stručne i druge kapacitete koji su potrebni da skrbi o svim osobama u potrebi s tog područja. Naglasila je još kako vjeruje da je upravo to i bio cilj Ministarstva i cijele transformacije našeg sustava. Na kraju svog govora, ravnateljica je zahvalila projektnom timu, svim suradnicima i partnerima projekata te svim djelatnicima Centra Stančić na suradnji.

Voditeljica tima za pripremu i provedbu projekata, Jasna Lesički prikazala je rezultate projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici /POSUZ“. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a vrijednost projekta POSUZ iznosi 11.755.460.70 kn. Jasna Lesički je istaknula da su se ključne projektne aktivnosti odnosile na rekonstrukciju,  izgradnju i opremu. Iz sredstava projekta izgrađen je Dnevni centar Vrbovec, rekonstruiran je Dnevni centar za ranu intervenciju kod djece s teškoćama u Dugom Selu, a rekonstruirana su i dva Dnevna centra za korisnike organiziranog stanovanja u Jelkovcu i Dugom Selu.

Također, provedene su i druge aktivnosti, poput raznih edukacija za provedbu horizontalnih politika te promidžbene i administrativne aktivnosti koje prate svaki projekt. Voditeljica Lesički je također zahvalila partnerima na projektu, Gradovima Vrbovcu i Dugom Selu te Područnim uredima Zavoda za socijalni rad Vrbovec i Dugo Selo. Kolegica Lesički je naglasila i opći cilj projekta, odnosno povećanje socijalne uključenosti svih marginaliziranih društvenih skupina, prvenstveno djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom, dok su specifični ciljevi bili vezani uz osiguranje adekvatnijih infrastrukturnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga s ciljem povećanja broja korisnika i poboljšanje njihove kvalitete življenja.

Cilj je bio i senzibilizacija lokalne i šire zajednice za probleme djece s teškoćama i odraslih osoba s invaliditetom. Istaknula je kako je nadležno Ministarstvo osiguralo dodatna novčana sredstva da bi se realizirale sve projektne aktivnosti projekta POSUZ. Svoje izlaganje zaključila je brojčanim prikazima te je navela kako trenutno 691 korisnik prima usluge našeg Centra što je i više nego reprezentativni pokazatelj. Kroz sva tri projekta značajno je povećano pružanje svih socijalnih usluga, osobito usluga psihosocijalne podrške, rane razvojne intervencije, usluge savjetovanja, a gotovo dvije trećine korisnika Centra Stančić, čine korisnici iz lokalne zajednice.

Marija Barišić, socijalna radnica zaposlena projektom „Tri koraka dalje“ prikazala je projektne rezultate. Naglasila je da je ukupna vrijednost projekta nešto više od milijun eura, a projekt je započeo 2021. godine. Partner na projektu je Gradsko društvo Hrvatskog Crvenog križa iz Vrbovca. Ciljevi projekta bili su poboljšati kvalitetu i održivost usluge organiziranog stanovanja te povećati broj korisnika socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju, djecu s problemima u ponašanju, za osobe s invaliditetom, osobe smještene u udomiteljskim obiteljima te pružanje podrške za članove njihovih obitelji i udomiteljskih obitelji. Usluge pružene projektom su organizirano stanovanje, psihosocijalna podrška, boravak te savjetovanje i pomaganje.

Rezultati ostvareni projektom: zaposleno 14 asistenata i 1 viši asistent koji pružaju usluge u organiziranom stanovanju u Dugo Selu i Jelkovcu, zatim zaposlena 2 radna instruktora za pružanje socijalnih usluga udomljenim osobama  s invaliditetom. Zaposlena su 3 stručna djelatnika: edukacijski rehabilitator, psiholog i socijalni radnik za razvoj i pružanje nove usluge savjetovanja i pomaganja novoj skupini korisnika, djeci s poremećajima u ponašanju i njihovim roditeljima te udomiteljima kao i usluga boravka i psihosocijalne podrške za nešto veći broj korisnika. Kroz projekt je osim pružanja usluga, nabavljeno i kombi vozilo za proširenje socijalne usluge u zajednici za udomljene odrasle osobe u vrijednosti od 32.600 eura.

Vozilom se prevoze korisnici koji dolaze iz udomiteljstva u Dnevni centar Vrbovec na psihosocijalnu podršku. Projektom je opremljen i uređen Senzorni park u Dnevnom centru Vrbovec. Nabavljena je didaktička, računalna i fitness oprema. Kroz projekt je održan i niz edukacija te radionice s ciljem senzibilizacije javnosti.

Izlaganje je održala i voditeljica tima za terapijsko jahanje, Lorena Draženović, te prikazala mnoštvo primjera iz prakse i iskustva u radu. Istaknula je da se usluga terapijskog jahanja provodi od 2002. godine, a u uslugu su uključeni odrasli korisnici smješteni u sjedištu same institucije te djeca iz Dnevnih centara Vrbovec i Dugo Selo. Naglasila je kako kroz terapijsko jahanje postižu različite terapijske ciljeve, poput kognitivnog, motoričkog, emocionalnog, socijalnog, edukacijskog i bihevioralnog razvoja.

Za kraj konferencije bio je prikazan dokumentarni film koji je objedinio tijek sva tri projekta. Po završetku svečanog dijela programa bio je pripremljen catering za sve goste i sudionike.

Ana Jagatić-Petrinec,
članica tima za pripremu i provedbu projekata