Centar za rehabilitaciju Stančić otvorio kabinet za senzornu integraciju

U četvrtak 7. prosinca svečano je otvoren kabinet za senzornu integraciju u sjedištu Centra. Kabinet je opremljen zahvaljujući donaciji tvrtke Scott Bader u iznosu od 9.500 eura i donaciji Zagrebačke županije u iznosu od 1.500 eura.

Iako to nije jedini senzorni kabinet koji naši korisnici imaju na raspolaganju, jer su druga dva senzorna kabineta opremljena i uređena sredstvima EU fondova, ovo je prvi senzorni kabinet za potrebe odraslih korisnika koji se u Centru Stančić nalaze na trajnom smještaju. Trenutno se na trajnom smještaju nalazi preko 200 korisnika, osoba s invaliditetom i pridruženim višestrukim teškoćama.

Soba je opremljena vrhunskom senzornom i didaktičkom opremom koju smo prilagodili potrebama odraslih korisnika, a usluge senzorne integracije će provoditi za to educirani djelatnici.

Usluge senzorne integracije pružaju se osobama koje imaju teškoće vezane uz izostanak osjetilnih reakcija na podražaje koje primamo iz naše okoline putem osjetila za kretanje, vid, sluh, dodir, okus, njuh….

Ayres (2009) senzornu integraciju opisuje kao neurobiološku aktivnost primanja i obrade osjetnih informacija iz vlastitog tijela i okoline koja ima za cilj učinkovito funkcioniranje i svrhovito ponašanje u okolini.

Zahvaljujemo donatorima na velikodušnim donacijama i dugogodišnjoj suradnji.

 

Ana Jagatić-Petrinec,
članica tima za pripremu i provedbu projekata