Donacija veterinarske stanice Dugi Dog, u Dugom Selu

Krajem 2018. godine, zahvaljujući donaciji gospodina Ivice Vujevića, djeca Dnevnog centra Dugo Selo od sada su u mogućnosti sudjelovati u vježbama fizikalne terapije i na stabilometrijskoj platformi. Navedeni terapijski uređaj će koristiti djeci s poteškoćama koordinacije, ravnoteže i mišićnim disfunkcijama. Uređaj sadrži biofeedback softver sa vježbama, igrama i zadacima. Dijete dobiva informaciju o vlastitom napretku prateći računalno sučelje na sličan način kao i video igricu. Samim time, ovaj način vježbanja postaje blizak i atraktivan djeci koja rado u istome sudjeluju. Cilj ovakve terapije je poboljšati motoričke sposobnosti djece kroz igru i zabavu.

Zahvaljujemo gospodinu Vujeviću na hvalevrijednoj donaciji kojom će korisnici Dnevnog centra u Dugom Selu vježbajući na zabavan način poboljšati kvalitetu svog života.