DVA KORAKA DALJE

Naziv projekta: DVA KORAKA DALJE

Razdoblje provedbe projekta:  projekt traje 36 mjeseci, od 16.04.2019. do 16.04.2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta:  11.439.695,68 kuna,

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, unutar Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Voditeljica projekta :  Ana Lovrić, mail:  ana.dvakorakadalje@gmail.com

Kratak opis projekta:

Projektnim se aktivnostima planiraju poboljšati uvjeti i dostupnost pružanja socijalnih usluga u zajednici uz istodobno povećanje njihova opsega: usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, boravka, integracije i savjetovanja kako bi se stvorili uvjeti za povećanje socijalne uključenosti djece s teškoćama i odraslih osoba s invaliditetom uz poboljšanje kvalitete života za njih i njihove obitelji.

Projektne aktivnosti:

1. Završno opremanje i prilagodba objekta te zapošljavanje stručnjaka za potrebe pružanja usluga u Dnevnom centru Vrbovec u sklopu kojeg će djelovati centar za podršku udomiteljstvu i jedna stambena jedinica organiziranog stanovanja,

2. Prilagodba prostora  i opremanje Dnevnog centra Dugo Selo za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja,

3. Prilagodba prostora i zapošljavanje stručnjaka u Centru za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama Dugo Selo,

4. Prilagodba prostora i opremanje Dnevnog centra Sesvete za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja Jelkovec.

Kako bi se osigurala inovativnost i efikasno pružanje socijalnih usluga u zajednici, u sklopu projekta će se nabaviti odgovarajuća vozila te senzorna i didaktička oprema. Ujedno će nabava i postavljanje plastenika uz sadnju bobičastog voća, ljekovitog i aromatičnog bilja, obradu prirodnih i recikliranih materijala u kreativnim radionicama osigurati osobama s invaliditetom kreativno provođenje slobodnog vremena.

Značajni dio projektnih aktivnosti usmjerit će se na edukacijske aktivnosti i stručno usavršavanje radnika s krajnjim ciljem pružanja visoko specijaliziranih usluga poput rane intervencije, podrške djeci s velikim oštećenjem vida i drugih fizičkih i mentalnih teškoća.

Navedeni projektni ciljevi uz snažnu promotivnu kampanju povećat će kvalitetu socijalnih usluga i poboljšati socijalnu uključenost djece s teškoćama i osobama s invaliditetom.