Halliwick terapijsko plivanje – usluga koja se provodi u Centru Stančić

Terapijsko plivanje je jedna od usluga koja se u Centru za rehabilitaciju Stančić pruža od 2021. godine. Usluga se provodi kroz period od 6 mjeseci, od studenog do travnja, a korisnici su djeca iz Dnevnih centara Vrbovec i Dugo Selo. Terapijsko plivanje provodi se kroz individualizirani pristup svakom djetetu, a provodi ga kineziterapeut koji je i osposobljeni Halliwick instruktor.

Halliwick koncept je pristup podučavanju svih ljudi, osobito onih s tjelesnim teškoćama i/ili teškoćama u učenju, da bi mogli sudjelovati u aktivnostima u vodi, kretati se samostalno i plivati (IHA – Halliwick koncept 2000). Program se provodi grupno ili individualno, ovisno o mogućnostima svakog pojedinog djeteta i provodi se po principu 10 točaka koje prate slijed napredovanja u vodi, od početnih senzomotoričkih iskustava pa sve do savladavanja elemenata plivačkih tehnika.

Djeca na terapijsko plivanje dolaze 1 ili 2 puta tjedno u trajanju od trideset minuta. Na prvom satu terapeut radi procjenu kroz razgovor te putem SWIM (Swimming with Independent Measure) testa. Na temelju dobivenih rezultata za svako se dijete piše stručno mišljenje te se postavljaju ciljevi. Aktivnost terapijskog plivanja potpuno je individualizirana. Svaki sat se provodi kroz različite igre i zadatke, a planira se u skladu s djetetovim mogućnostima i potrebama, kao i postavljenim ciljevima. Za djecu koja su se prvi puta susrela s bazenom ili aktivnosti terapijskog plivanja ciljevi, a samim time i program rada, bili su usmjereni na maksimalnu prilagodbu na vodu kao medij te na usvajanje strukture same aktivnosti.

Za djecu koja su već pohađala aktivnost terapijskog plivanja te su prošla fazu prilagodbe, ciljevi su postavljani sukladno rezultatima dobivenim putem SWIM testa, ali i sukladno postavljenoj dijagnozi. Tako su tako ciljevi većinom bili usmjereni k normalizaciji mišićnog tonusa, povećanju samopouzdanja, poboljšanju emocionalne regulacije, povećanju samostalnosti, poboljšanju posture te povećanju mobilnosti zglobnih sustava.

Pred kraj razdoblja djeca se ponovno testiraju s ciljem evaluacije postavljenih ciljeva te se piše zaključno stručno mišljenje. Voditeljica terapijskog plivanja u Centru Stančić je Lorena Draženović, magistra kineziologije, koja je ujedno i voditeljica Dnevnog centra Dugo Selo.

 

Ana Jagatić-Petrinec