Humanitarna akcija za korisnike Dnevnog centra Stančić u Dugom Selu

Centar za rehabilitaciju Stančić djeluje na ovim prostorima preko 60 godina skrbeći se o osobama s intelektualnim teškoćama. Unatrag 10-ak godina poštujući prava osoba sa poteškoćama na njihov život u zajednici i ostanak u vlastitim obiteljima, uz želju za transformiranjem u modernog i socijalno osviještenog pružatelja usluga, otvoren je Dnevni centar u Dugom Selu. S radom smo započeli u jednoj skupini i nekolicinom djece sa ovog područja. Ubrzo proširujemo djelatnost pružanjem psihosocijalne podrške za sedmero odraslih osoba u poslijepodnevnim satima. Uz marljiv rad, zalaganje, stručnost i stalnu edukaciju zaposlenih stručnjaka danas brojimo preko 50 korisnika naših usluga.
Koncem 2013. godine osluškujući potrebe zajednice i uz stalnu i kvalitetnu suradnju sa CZSS i pedijatrijskim ambulantama u Dugom Selu i vrtićima u bližoj okolici, oformili smo uz dosad postojeće usluge psihosoc. podrške, poludnevnog i dnevnog smještaja i tim za ranu intervenciju. Tim se sastoji od dva prof. rehabilitatora (jedan educirani praktičar u ranoj intervenciji i jedan senzorni terapeut), logopeda, radnog terapeuta, fizioterapeuta, psihologa i soc. radnika. Rehabilitacija se prema rješenjima nadležnih CZSS potpuno besplatno pruža djeci od rođenja do 3 godine ili temeljem produženja do 7 godine uz savjetodavni rad sa obiteljima. Za djecu u okviru svojih mogućnosti organiziramo i ljetovanja i zimovanja uz stručnu podršku terapeuta i medicinskog osoblja.
Prošle godine u prosincu smo u suradnji sa MRK Dugo Selo organizirali humanitarnu utakmicu i prihod od prodaje karata uložili smo u djelomično opremanje sobe za senzornu integraciju.
Ove godine, 6. prosinca 2015. ponavljamo akciju, no ovog puta s dva zbivanja. Započinjemo u 16,00 sati s prodajnom izložbom fotografija u prostorima Pučkog otvorenog učilišta, a nešto kasnije istog dana, u 18,30 sati u gradskoj sportskoj dvorani MRK Dugo Selo odmjerit će snage i svoja rukometna umijeća sa MRK Bjelovar. Sav prihod od prodaje fotografija i karata donirati će se Dnevnom Centru za nabavu digitalnog logopedskog seta.