Izvor financiranja i donacije

Izvor financiranja

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i obveze osnivača obavlja Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Djelatnost Centra financira se iz državnog proračuna.

Donacije