Kazališna predstava u Dugom Selu

U petak, 24.11.2017. posredstvom gospođe Krune Tarle, kazališne i likovne umjetnice multimedije i Centra mladih Ribnjak,  djeca iz Dnevnih centara u Dugom Selu i Vrbovcu imala su priliku uživati u predstavi „Šuma priča“. Izrazito zanimljiva priča potakla je djecu da aktivno sudjeluju i sa zanimanjem prate zbivanja na pozornici. Po završetku predstave djeca su se nastavila igrati s lutkama iz predstave te su  dobili  predloške  s prizorima iz predstave koje će u kasnije moći koristiti u svojim aktivnostima kreativnog izražavanja.

Zahvaljujemo Centru mladih Ribnjak i njihovim glumcima na predivnom i edukativnom prijepodnevu.