ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Za predmet: Usluge podrške vođenju projekta i  javne nabave za projekt „Dva koraka dalje“ 

Članak 1.

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10 370 Dugo Selo je donošenjem Odluke o početku postupka jednostavne nabave za predmet Usluge podrške vođenju projekta i javne nabave za projekt „Dva koraka dalje“ Ur.broj: 238/04-94-19-327/01 od 18.07.2019.  pokrenuo postupak jednostavne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kn bez PDV-a.

Poziv na dostavu ponuda poslan je na tri adrese i objavljen je na web stranici Centra za rehabilitaciju Stančić: www.centar-stancic.hr.

U razdoblju od objave 18.07.2019. do 25.07.2019.  do 12 sati pristiglo je  ukupno 7  ponuda.

Članak 2.

Poništava se postupak jednostavne nabave iz članka 1. ove Odluke jer je došlo do promjene uvjeta bitnih  za provedbu postupka javne nabave. 

Kada se steknu uvjeti za ponavljanje postupka, poziv će ponovno biti objavljen na mrežnoj stranici  Naručitelja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  dostavlja se svim ponuditeljima i objavljuje na web stranici Centra za rehabilitaciju Stančić.

Ur.broj: 238/04-94-19-3541/01 Stančić, 01.08.2019.

Dokumenti: