Održan drugi Okrugli stol u okviru projekta “Tri koraka dalje”

Centar za rehabilitaciju Stančić provodi projekt “Tri koraka dalje” u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa. Između ostalog, projekt ima za cilj pružati psihosocijalnu podršku djeci s problemima u ponašanju te provoditi uslugu savjetovanja svima onima koji se susreću s teškoćama u odgoju djece. U tu svrhu osnovan je tim koji se sastoji od psihologa, edukacijskog rehabilitatora i socijalnog radnika koji rade i djeluju u sklopu Dnevnog Centra Vrbovec.

Okrugli stol je održan kao jedna od projektnih aktivnosti, a organiziran je s ciljem pronalaženja što kvalitetnijih rješenja koja bi doprinijela uspješnoj detekciji kao i prevenciji rizičnih ponašanja kod djece osnovnoškolske dobi te unaprijedila međusektorsku suradnju svih čimbenika u zajednici.

S obzirom na to da je škola jedno od ključnih mjesta gdje se mogu relativno rano detektirati odstupanja od uobičajeno prihvaćenih normi ponašanja, na Okruglom stolu su osim djelatnika Centra Stančić sudjelovali ravnatelji osnovnih škola s područja Vrbovca te njihovi stručni suradnici, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vrbovec te gradonačelnik grada Vrbovca.

Rasprava je obuhvatila teme vezane uz djecu s problemima u ponašanju, čimbenicima koji utječu na porast rizičnih ponašanja kod djece školske dobi, metodama rada s djecom s problemima u ponašanju te suradnju stručnjaka na lokalnoj razini.

Neki od zaključaka s rasprave su:

– potrebno je uspostaviti učinkovitu metodologiju koja bi dovela do poboljšanja suradnje i razmjene iskustava među stručnjacima radi unaprjeđenja njihovih usluga u lokalnoj zajednici,

– dogovoreno je održavanje interaktivnih predavanja/radionica u školama za učenike radi prevencije uspješnije detekcije ponašanja koja odstupaju od uobičajenih koju bi vodili stručnjaci iz DC Vrbovec (članovi mobilnog tima),

– timskom suradnjom stručnjaka iz škole, CZSS Vrbovec i našeg mobilnog tima potrebno je pronaći adekvatni način kojim ćemo pridobiti roditelje djece s problemima u ponašanju na suradnju.

 

Ana Jagatić-Petrinec,
članica tima za pripremu i provedbu projekata