Održan Okrugli stol u okviru projekta “Tri koraka dalje”

U  Vrbovcu, 20. listopada 2022. god. Održan je Okrugli stol koji je planiran kao jedna od aktivnosti u okviru projekta “Tri koraka dalje”. Cilj Okruglog stola bio je pronalaženje što kvalitetnijih rješenja koja bi doprinijela uspješnijoj detekciji kao i prevenciji rizičnih ponašanja kod djece predškolske dobi te unaprijedila međusektorsku suradnju svih dionika u zajednici:   dječjih  vrtića, roditelja, Doma zdravlja, Centra za socijalnu skrb i naše  ustanove.

Program je započeo obraćanjem ravnateljice Centra Stančić, gđe. Sanjice Grbavac svim sudionicima i gostima te njezinom zahvalom partnerima na projektu, Gradskom društvu Crvenog križa. U raspravi su sudjelovali predstavnici Dječjeg vrtića Vrbovec, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vrbovec, stručni djelatnici Dnevnog centra Vrbovec te nekoliko roditelja djece s teškoćama.

Tema rasprave bila su djeca s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju, čimbenici koji utječu na porast rizičnih ponašanja kod djece predškolske dobi, metode rada s djecom s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju te suradnja roditelja i stručnjaka uključenih u rad s djecom s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju.

Tijekom održavanja Okruglog stola razmijenili smo  iskustava i primjere iz prakse svih prisutnih. Roditelji su bili otvoreni za iznošenje svojih stavova i prepreka na koje su nailazili kod prihvaćanja i otkrivanja teškoća kod djece te ostvarivanja prava na terapije koje su im potrebne. Kako je tempo života ubrzan, smanjena je interakcija roditelj – dijete, što rezultira teškom postavljanju jasnih granica u odgoju.

Zaključci rasprave na Okruglom stolu mogu se svesti na nekoliko točaka

  • nastaviti s dosadašnjom praksom kvalitetne suradnje naše ustanove s lokalnim dionicima uz aktivno uključivanje naših stručnjaka u organizaciju predavanja
  • raditi na  senzibilizaciji javnosti oko problema djece s teškoćama u razvoju i problema u ponašanju
  • senzibilizirati roditelje i uporno  ih informirati te održavati iskustvene radionice  kako bismo ih motivirali na usklađenost i dosljednost u odgoju djece što se pokazalo učinkovitim sredstvom  prevencije u problemima  ponašanja djece i mladih

 

 

Ana Jagatić-Petrinec, članica tima za pripremu i provedbu projekata