Održana 2. KOKOSS konferencija na temu „Interdisciplinarnost kao resurs“

Od 22. do 25. veljače u Dubrovniku je održana 2. KOKOSS konferencija s temom Interdisciplinarnost kao resurs – pojedinac i zajednica u fokusu. Konferencija je održana u organizaciji koordinacije komora u sustavu socijalne skrbi – KOKOSS, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. S obzirom na značaj koji interdisciplinarnost ima u razumijevanju i djelovanju, ovogodišnja konferencija je stavila naglasak na suradnju kao sponu između različitih profesija: socijalne pedagogije, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalnog rada i psihoterapije.

Cilj konferencije bio je razvoj dijaloga, prikaz primjera dobre prakse, međusobno upoznavanje i umrežavanje, kao i rasprava o daljnjim mogućnostima i oblicima razvoja suradnje u temama koje su važne za razvoj zajednica i njihovih članova. Plenarnim predavanjima i tematskim sekcijama bile su obuhvaćene teme o nasilju, izazovi u područjima rada s djecom i mladima, socijalno uključivanje i inovacije, profesionalne granice i standardi profesije te briga o osobnoj i profesionalnoj dobrobiti stručnjaka.

Centar za rehabilitaciju Stančić je sudjelovao na konferenciji u temama o socijalnom uključivanju i inovacijama s tri izlaganja. Ravnateljica Centra Stančić, gospođa Sanjica Grbavac, održala je predavanje na temu „Upravljanje ljudskim potencijalima i radnim procesima tijekom procesa transformacije domova socijalne skrbi“. Voditeljica tima za pripremu i provedbu projekata, gospođa Jasna Lesički, održala je predavanje s temom „Socijalne inovacije u sferi pružanja socijalnih usluga“. Socijalna radnica Ivana Mandić Milas je imala predavanje s temom Centar za rehabilitaciju Stančić – transformirani model skrbi, “Mali ulozi, velika postignuća”. Sva tri predavanja su bila pohvaljena i polučila velik interes ostalih sudionika konferencije.

 

Ana Jagatić-Petrinec,
članica tima za pripremu i provedbu projekata