Održana je uvodna konferencija projekta „Tri koraka dalje

Centar za rehabilitaciju Stančić je krajem lipnja započeo s provedbom dvogodišnjeg projekta „Tri koraka dalje“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti 7.547.249,92 kn u suradnji s partnerom projekta, Gradskim društvom Crvenog križa Vrbovec.

Projektom  planiramo poboljšati kvalitetu  i održivost usluga organiziranog stanovanja, povećati opseg socijalnih  usluga  u zajednici za odrasle osobe i djecu s teškoćama, tj. pružiti psihosocijalnu podršku za djecu s problemima u ponašanju i usluge savjetovanja njihovim roditeljima, educirati i stručno osposobljavati djelatnike Centra Stančić te zaposliti dvadeset djelatnika (viši asistent za podršku korisnicima organiziranog stanovanja, četrnaest osobnih asistenata, psiholog, socijalni radnik, rehabilitator i dva radna instruktora). Vrlo važna komponenta projekta je i podizanje svijesti zajednice o pravima ranjivih skupina što planirano postići organiziranjem javnih rasprava, stručnih konferencija i okruglih stolova.

Sredstvima projekta nabavit ćemo i potrebnu opremu i vozilo te urediti senzorni vrt u sklopu novog Dnevnog centra u Vrbovcu.

S obzirom da su projektne aktivnosti usmjerene na područje grada Vrbovca, uvodna konferencija je održana 5. listopada 2021. godine u restoranu Marija.

Uzvanicima se obratila ravnateljica Centra za rehabilitaciju Stančić, gospođa Sanjica Grbavac, gradonačelnik grada Vrbovca, gospodin Denis Kralj i gospođa Jelena Mucko, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Vrbovec.  S obzirom da Centar Stančić trenutno provodi tri velika europska projekta, gospođa Jasna Lesički, voditeljica Tima za projekte predstavila je rad Tima i projekte općenito, dok se voditeljica projekta „Tri koraka dalje“, Marija Vugrinec osvrnula na bitne značajke novog projekta naglasivši kako su početkom rujna započeli s radom svi djelatnici planirani u projektu.

Projektom „Tri koraka dalje“ Centar Stančić  će značajno  podići razinu kvalitete postojećih socijalnih usluga te razviti nove socijalne usluge savjetovanja i pomaganja usmjerene  djeci s poremećajima u ponašanju i njihovim roditeljima.