Održane dvije radionice u sklopu projekta „Poboljšanje socijalnih usluga u zajednici“ , obje na temu provedbe horizontalnih politika

Početkom srpnja održali smo dvije radionice u sklopu projekta „Poboljšanje socijalnih usluga u zajednici“ , obje na temu provedbe horizontalnih politika.

Obje radionice održane su u velikoj dvorani Gradske vijećnice u Vrbovcu u kojoj smo ispoštovali sve epidemiološke mjere.

Prva radionica pod nazivom „Rodna ravnopravnost i zabrana diskriminacije prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom“  bila je namijenjena korisnicima,  udomljenim osobama s invaliditetom kojima pružamo psihosocijalnu podršku u sklopu Dnevnog centra Vrbovec koji su iskazali posebnu zainteresiranost za navedenu temu.

U drugoj radionici sudjelovali su predstavnici partnera gradova Vrbovca i Dugog Sela, CZSS Vrbovec i Dugo Selo te djelatnici Centra Stančić iz dislociranih jedinica i sjedišta centra. Najviše je bilo govora o rodnoj ravnopravnosti, zabrani diskriminacije te usklađivanju poslovnog i privatnog života.

U svakoj od radionica sudjelovalo je više od 20 sudionika, kao što je bilo i predviđeno u projektu.