PEDIJATRIJSKI KONGRES – OSIJEK

Sudjelovanje na Kongresu dječjeg zdravlja u Osijeku

Prvi vikend u listopadu (06.-08. 10.2017.) bio je rezerviran za odlazak na Kongres dječjeg zdravlja  u Osijeku, koji je organizirala Hrvatska liječnička komora i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz međunarodno sudjelovanje.

Voditeljica Tima za ranu intervenciju iz Dnevnog centra u Dugom Selu, Snježana Jurakić, prof. prezentirala je suradnju Tima s DZ Dugo Selo, tj. pedijatrijskom ordinacijom dr. Kramera kao primjer dobre prakse u skrbi za naše najmlađe sugrađane.