POBOLJŠANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – POSUZ

Naziv projekta: POBOLJŠANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – POSUZ

Razdoblje provedbe projekta: od 05.10.2018. do 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta : 11.755.460.70 kn

Partneri na projektu:  Gradovi Vrbovec i Dugo Selo te Centri za socijalnu skrb Vrbovec i Dugo Selo

Voditeljica projekta:  Jasna Lesički, mail jasna.lesicki@gmail.com

Kratak opis projekta:

Projektnim se aktivnostima planiraju izgraditi novi te rekonstruirati i poboljšati infrastrukturni i stručni uvjeti za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao što su rana intervencija, psihosocijalna podrška, usluga boravka, usluga integracije, usluga savjetovanja i pomaganja.

Projektne aktivnosti i očekivani rezultati:

  1. Izgradnju i opremanje Dnevnog centra  Vrbovec
  2. Rekonstrukciju Dnevnog centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama u razvoju Dugo Selo 1
  3. Rekonstrukciju dnevnog centra za podršku korisnicima organiziranog stanovanja Dugo Selo 2,
  4. Rekonstrukciju i opremanje Dnevnog centra za korisnike organiziranog stanovanja Jelkovec,
  5. Edukaciju i provedbu horizontalnih politika te promidžbene i administrativne aktivnosti.

Projektom planiramo povećati kvalitetu socijalnih usluga i poboljšati socijalnu uključenost djece s teškoćama i osoba s invaliditetom u zajednici.

Projektni su elementi postavljeni s ciljem značajnog povećanja broja i obuhvata djece s teškoćama u razvoju adekvatnim socijalnim uslugama kojima se smanjuje rizik od socijalne isključenosti marginaliziranih skupina te poboljšava kvaliteta života i rada.

Uređenjem prostora u Dugom Selu i Jelkovcu omogućit će se korisnicima usluga organiziranog stanovanja aktivnije uključivanje u radne aktivnosti. Rekonstrukcijom centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama povećat će se obuhvat i kvalitetu socijalnih usluga, dok će izgradnja Dnevnog centra Vrbovec s pripadajućim centrom za podršku udomiteljstvu unaprijedit socijalne usluge za djecu s teškoćama i udomljene osobe s invaliditetom.

Po završetku projekta Centar Stančić planira nastaviti s pružanjem socijalnih usluga u restrukturiranim, visoko funkcionalnim prostorima izgrađenim na načelima pristupačnosti, zelene politike i energetske učinkovitosti kojima se omogućuje podizanje razine kvalitete pružanih usluga i prihvat značajno  većeg broja djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.