Povezanost vještina hvatanja, manipulacije i grafomotoričkih vještina kod djece s teškoćama u razvoju

U sklopu provedbe projekta „Povezanost vještina hvatanja, manipulacije i grafomotoričkih vještina kod djece s teškoćama u razvoju“, koji je sufinanciran sredstvima Zaklade ICF, radna terapeutkinja i edukacijska rehabilitatorica iz Dnevnog centra Vrbovec, uspješno su sudjelovale u   edukacijama pod nazivima „ Razvoj vještina hvatanja i manipulacije kod djece s teškoćama u razvoju“ i „Grafomotoričke vještine“ (više o Zakladi ICF na www.zaklada.icf.hr).

Polaznice su po završetku edukacije „Grafomotoričke vještine“ stekle sljedeće kompetencije: prepoznavanje i razumijevanje anatomskih i neurofizioloških postavki bitnih za grafomotoričke vještine, definiranje podjele hvatova pisanja, prepoznavanje i primjenjivanje svakog pojedinog hvata te provedba procjene hvatova pisanja i grafomotoričkih vještina.

Kroz edukaciju „Razvoj vještina hvatanja i manipulacije kod djece s teškoćama u razvoju“  usmjerile su se na prepoznavanje anatomskih i neurofizioloških postavki bitnih za razvoj vještina hvatanja, naučile definirati i prepoznati sve skupine hvatova te njihovu važnost u rehabilitaciji i habilitaciji kroz aktivnosti svakodnevnog života korisnika te provedbu procjene vještina hvatanja i manipulacije. Djelatnice su obogatile svoje znanje te naučene vještine i postupke intervencije primjenjuju u svom svakodnevnom radu s korisnicima.