Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kuće s 4 stana za korisnike organiziranog stanovanja

Dokumenti: