Predstavljanje projekta „Dva koraka dalje“

30. svibnja 2019. godine održana je uvodna konferencija povodom predstavljanja projekta „Dva koraka dalje“, za koji je Centru Stančić kao nositelju projekta, odobreno 11.439.695,68 kuna bespovratnih EU sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je s provedbom započeo 16. travnja 2019. godine u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u okviru Poziva „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ u trajanju od 36 mjeseci. Važno je naglasiti kako je projekt nadogradnja postojećeg projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZ“. Projektom se planira unaprijediti dostupnost pružanja socijalnih usluga kako bi se stvorili uvjeti za povećanje socijalne uključenosti djece s teškoćama i odraslih osoba s invaliditetom uz poboljšanje kvalitete života za njih i njihove obitelji.

Voditeljica projekta Jasna Lesički predstavila je projektne  aktivnosti, ciljeve i očekivane rezultate projekta. Voditelji dislociranih jedinica također su predstavili svoj rad kao i aktivnosti koje njihovim korisnicima olakšavaju život u zajednici. Projektne aktivnosti usmjerene su na završno opremanje i prilagodbu objekta te zapošljavanje stručnjaka za potrebe pružanja usluga u Dnevnom centru Vrbovec u sklopu kojeg će djelovati centar za podršku udomiteljstvu i jedna stambena jedinica organiziranog stanovanja, prilagodbu i opremanje Dnevnog centra Dugo Selo za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja,  prilagodbu i zapošljavanje stručnjaka u Centru za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama Dugo Selo, prilagodbu i opremanje Dnevnog centra Sesvete za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja Sesvete/Jelkovec. Značajni dio projektnih aktivnosti usmjerit će se na edukacijske aktivnosti i stručno usavršavanje radnika s krajnjim ciljem pružanja visoko specijaliziranih usluga poput rane intervencije, podrške djeci s velikim oštećenjem vida i drugih fizičkih i mentalnih teškoća. Projektom je planirano zapošljavanje i edukacija 13 stručnih radnika različitih profila koji su neophodni za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Poseban naglasak stavljen je na nabavku vozila. Nabavkom vozila omogućit će se brži i jednostavniji prijevoz osoba s invaliditetom te će nabavka vozila biti usklađena s načelima zelene politike i energetske učinkovitosti.

Po završetku projekta Centar Stančić planira nastaviti s pružanjem socijalnih usluga u novim i moderno opremljenim funkcionalnim i pristupačnim prostorima na način da pružene usluge budu bitno kvalitetnije i namijenjene većem broju korisnika iz zajednice u odnosu na početak projekta.