DEINSTITUCIONALIZACIJA I PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA PUTEM PODIZANJA RAZINE KVALITETE UDOMITELJSKE SKRBI –   DEQUAL

Naziv projekta: DEINSTITUCIONALIZACIJA I PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA PUTEM PODIZANJA RAZINE KVALITETE UDOMITELJSKE SKRBI –   DEQUAL

Razdoblje provedbe projekta: 17.04.2014.- 17.10.2015.

Ukupna vrijednost projekta: 1.849.041,75 HRK

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, iz programa „ Operational programme for human resources development 2007-2013, IPA 2007HR05IPO001/ Broadening the Network of Social Services in the Community (Phase II)“.

Voditelj projekta: Orin Balenović

Partneri na projektu:  CZSS Vrbovec, CZSS Križevci, Udruga invalida Križevci i Udruga za osobe s MR Križevci

Kratak opis projekta:  Opći cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama, dok su specifični ciljevi:

 1. Jačanje kapaciteta udomiteljskih obitelji na području Zagrebačke i Koprivničko-Križevačke županije
 2. Prevencija institucionalizacije i osnaživanje procesa deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama,
 3. Povećanje broja specijaliziranih udomitelja.

Projektne aktivnosti:

 1. SWOT analiza udomiteljstva,
 2. Studijski posjet,
 3. Kreiranje edukacijskog materijala i programskog okvira za edukaciju mobilnih timova i udomiteljskih obitelji,
 4. Edukacija za članove mobilnog tima i udomitelje,
 5. Odabir/selekcija  „specijaliziranih udomitelja“ za smještaj osoba s intelektualnim i srodnim teškoćama
 6. Nabava automobila za mobilni tim
 7. Tiskanje priručnika i promotivnog materijala,
 8. Utemeljenje kluba za osobe s invaliditetom u zajednici (Klub Dubrava)

Završna konferencija