PROJEKT “FARMA”

Naziv projekta: „EDUKACIJA I OSPOSOBLJAVANJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM IMANJU   – FARMA“

Razdoblje provedbe projekta:  26.7.2011. do 25.7.2012.

Projekt je sufinanciran sredstvima „Progressa “ -The EU programme for employment and social solidarity

Koordinator projekta : Jasna Lesički, mail: jasna.lesicki@gmail.com

Nositelj i partneri na projektu: Nositelj projekta je  CUDV Draga pri Igu (Slovenija) a ostali partneri su: Van der Valle Interimanagement & Consultatie b.v. (NIzozemska), Bewust in Bedrijf – coaching en supervisie (Nizozemska, Gesellschaft für Arbeit und Bildung der Chance B GmbH (Austrija), Dom za decu i lica ometena u razvoju ˝Dr. Nikola Šumenković˝ (Srbija) i Centar za rehabilitaciju Zagreb

Kratak opis projekta: Opći ciljevi projekta vezani su uz poboljšanje mogućnosti zapošljavanja mladih osoba s intelektualnim teškoćama za rad na poljoprivrednom imanju.

Edukacijski plan sastojao  se od dva dijela-teorijskog i praktičnog, dok se nastavni ciklus odvijao putem obaveznih i izbornih modula. Obvezni modul činele su  tri cjeline: Zaštita na radu i oprema, Bazične teme socijalne pripreme za zapošljavanje te Komunikacija. Prema određenim kriterijima odabrani su izborni modeli koje čine slijedeća područja: Stočarstvo, Ratarstvo, Uzgoj povrća i ukrasnog bilja, te Odabrane teme iz etnologije (izrada svijeća, keramika i tkanje). Većina aktivnosti za naše sudionike odvijala se u našem Centru uz 3 zajednička susreta s drugim sudionicima u Sloveniji, Austriji i Srbiji  radi međusobnog druženja i razmjene iskustva te izrade zajedničkog kurikuluma i promotivnog materijala.