PROJEKT NOVI JELKOVEC

Naziv projekta: NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA

Razdoblje provedbe projekta: projekt traje ukupno 20 mjeseci, od 14.06.2020. do  14.02.2022. godine

Ukupna vrijednost projekta:  1.472.882,50 HRK . Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, unutar prioritetne osi „Širenje mreže socijalnih  usluga u zajednici-faza 1“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, broj poziva: UP.02.2.2.06.

Nositelj projekta je Grad Zagreb a partneri na projektu su: Centar za rehabilitaciju Stančić, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom“, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za autizam Zagreb i Hrvatski savez udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Osice

Voditeljica projekta: Helena Majerić (Grad Zagreb) a koordinatorica projekta za Centar Stančić je  Jasna Lesički, mail: jasna.lesicki@gmail.com

Kratak opis projekta: Projekt je fokusiran na povećanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i podršku članovima njihovih obitelji s područja zagrebačkog naselja Novi Jelkovec, GČ Sesvete i u tri susjedne županije, kroz razvoj mobilnih timova te usluge savjetovanja i pomaganja. Provedbom projekta ojačati će se kapaciteti stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima za unapređenje postojećih i pružanje novih socijalnih usluga te podići svijest na području provedbe projekta s ciljem senzibilizacije šire javnosti o potrebi povećanja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom.

Projektne aktivnosti:

  1. Nabava automobila za potrebe mobilnog tima
  2. Uređenje i opremanje prostora radionice
  3. Jačanje kapaciteta partnera putem organizacije i provedbe radionica prijenosa znanja među partnerima, lokalnim dionicima i stručnjacima Centra za pružanje usluga Novi Jelkovec
  4. Neposredno pružanje socijalnih usluga u zajednici
  5. Organizacija i provedba događaja u zajednici

Promotivne aktivnosti