PROJEKT OSNAŽIVANJA OSi ZA ZAPOŠLJAVANJE U ZAJEDNICI

Naziv projekta: OSNAŽIVANJE I OSPOSOBLJAVANJE KORISNIKA ORGANIZIRANOG STANOVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU

Razdoblje provedbe projekta: 15 mjeseci; od 01.09.2015. do 01.12.2016.godine

Ukupna vrijednost projekta: 1.321.369,00 HRK. Projekt je sufinanciran sredstvima ESF, Operativnog programa „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici –faza III“ ( HR.2.3.04-0172). Projekt je proveden u partnerstvu sa socijalnom zadrugom „Druga prilika“ iz Zagreba.

Voditelj projekta: Davor Govorčinović

Kratak opis projekta: Projekt je pokrenut sa svrhom kako bi se za osobe s invaliditetom stvorili preduvjeti za njihovo adekvatno radno osposobljavanje i usvajanje socijalnih vještina s ciljem njihova osnaživanja i povećanje šansi za zapošljavanje. Sveukupno su 42 osobe s invaliditetom pohađale i uspješno završile 4 edukacijske radionice (Malu školu pripreme i posluživanja jednostavnih obroka, Kreativno-tekstilnu radionicu, Radionicu uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja te Računalnu radionicu. Nabavljena je i potrebna oprema, te su  zaposlena  i educirana  4 radnika/radnih asistenata za rad s korisnicima. Sveukupno je 10 radnika centra Stančić steklo znanja iz područja društvenog poduzetništva koja će im pomoći pri vođenju Socijalne zadruge „Nizla“, osnovane u sklopu projektnih aktivnosti.

Projektne aktivnosti:

  1. Selekcija i odabir sudionika za sudjelovanje u edukaciji i samo-zastupanju
  2. Zapošljavanje radnih asistenata za potporu zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama
  3. Osposobljavanje osoblja za pružanje potpore pri zapošljavanju korisnika
  4. Studijski posjet
  5. Organizacija i provedba edukacija osoba s intelektualnim teškoćama na usvajanju radnih vještina
  6. Opremanje prostora
  7. Osnivanje socijalne zadruge
  8. Promotivne aktivnosti