Promocija socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u zajednici

U okviru projekta „Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja“, projekta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda koji provodi Grad Zagreb u partnerstvu s dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom Zagreb“, Centrom za rehabilitaciju „Silver“, Centrom za autizam, Hrvatskim savezom udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji OSIce te Centrom za rehabilitaciju Stančić, 28.listopada u sklopu obilježavanja Dana Centra Stančić organizirana je javna manifestacija s ciljem promocije socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i dodatne senzibilizacije lokalne zajednice.

Uslijed složenih epidemioloških uvjeta manifestacija je organizirana tako da je formiran cijeli niz različitih i prostorno odvojenih punktova sa sportskim i kulturno zabavnim sadržajima te bogatom gastronomskom ponudom na širem prostoru senzornog parka kako bi zadovoljili sve epidemiološke mjere.

Između ostalog sudionici manifestacije pokazali su poseban interes za radionicu u kojoj su mogli isprobati svoje umijeće pripreme jednostavnih obroka. Uz brojne korisnike iz dislociranih jedinica stanovanja i dnevnih centara te osoblja u pratnji, manifestaciji su se pridružili lokalni dionici među kojima i načelnik općine Brckovljani, Tihomir Đuras te župnik Marinko Golek.

Zajedničkim snagama korisnika koji žive na području Novog Jelkovca i Dugog Sela te korisnika iz udomiteljskih obitelji oslikan je poster s njihovim impresijama života u zajednici. Naime, pravo na život u zajednici jedno je od temeljnih ljudskih prava regulirano Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Tijekom povijesti razvoja čovječanstva, osobe s invaliditetom kontinuirano su stigmatizirane i izdvajane iz društva. Kao protuteža takvim stavovima, sedamdesetih godina prošlog stoljeća razvio se  proces  inkluzije  koji nastoji  promijeniti postojeću  paradigmu i postići  promjenu u omjeru između institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi s jačim razvojem i intenziviranjem pružanja socijalnih usluga u zajednici te deinstitucionalizacijom domova socijalne skrbi. Tragom takvih razmišljanja nastao je i ovaj projekt s ciljem povećanja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom uz pružanja podrške njima i njihovim obiteljima putem mobilnih timova na području Gradske četvrti Sesvete i okolnih županija te učinkovitijim prijenosom znanja uz jačanje kapaciteta stručnjaka koji skrbe o osobama s invaliditetom uz dodatnu  senzibilizaciju  građana.