STANARI 1. SLUŽBE STANOVANJA PRIMILI SAKRAMENTE

Dana 3. 05. 2015. godine troje stanara 1. Službe stanovanja primilo je sakramnete,

  1. Pričesti i sv. Potvrde, zajedno sa krizmanicima u Župnoj crkvi u Dugom Selu.

Troje stanara izrazilo je želju za primanjem sakramenata, te poštujući njihovu želju, uspostavili smo suradnju sa župnikom u Dugom Selu.

Kroz pripremne za odrasle osobe za pričest i sakramnete, a vođeni uputama župnika, stanari su redovito molili, odlazili na mise, upoznali župnika i župnu zajednicu, bili na misi na Veliku Subotu te na ispovijedi zajedno sa ostalim krizmanicima Dugog Sela.

Lijepo i sunčanog dana, uz svečani obred na otvorenom, uz svoje najmilije, Mladen, Marinko i Nada primili su sakramente.

Najljepše zahvaljujemo župniku Slavku Kresonji na njegovoj svesrdnoj pomoći i vođenju kako kroz pripreme tako i kroz sam obred. Također zahvaljujemo i cijeloj župnoj zajednici koja nas je toplo prihvatila i bila nam podrška u ispunjavanju želja naših stanara.