STRUČNO VIJEĆE

U godišnjem planu i programu rada Stručnog vijeća za 2015. godinu predviđeno je stručno usavršavanje stručnih radnika centra kroz predavanja i tematske radionice.

Tijekom godine potrebno je planirati stručna predavanja vezana uz nove pristupe i metode u radu s osobama s intelektualnim teškoćama.

Prisustvovanje seminarima, raznim edukacijama, tečajevima i organiziranim predavanjima je obveza stručnih radnika.

Dana 28. siječnja 2015. godine održano je prvo predavanje:

Tema: Psiho-neuro-imunologija (uvodno predavanje)

Predavač: Jadranka Čačić Masnjak, prof. psihologije

 

U srijedu 25. veljače održano je predavanje:

Tema: Poremećaji hranjenja

Predavač: Ljiljana Tršan, magistra logopedije

 

U ožujku 2015. godine održano je predavanje:

Tema: Psiho-neuro-imunologija (nove spoznaje i istraživanja)- video prezentacija

Predavač: Jadranka Čačić Masnjak, prof.psihologije

 

U travnju 2015. godine održana je radionica:

Tema: Neke metode oslobađanja od stresa

Voditeljica radionice: Jadranka Čačić Masnjak, prof.psihologije

 

U srpnju 2015. godine održano je predavanje:

Tema: Intervencije pomoću konja

Predavač: Dragana Blažević, prof.