Tijela centra

1. Ravnatelj, kontakt: 091/2648-123

2. Upravno vijeće Centra

Predsjednik – kontakt: 098/210-550

3. Stručno vijeće Centra

Predsjednik – kontakt: 091/2648-128

4. Stručni tim