TRANSFORMACIJA I DEINSTITUCIONALIZACIJA CENTRA ZA REHABILITACIJU STANČIĆ I CENTRA ZA REHABILITACIJU ZAGREB

Naziv projekta:„TRANSFORMACIJA I DEINSTITUCIONALIZACIJA CENTRA ZA REHABILITACIJU STANČIĆ I CENTRA ZA REHABILITACIJU ZAGREB“

Razdoblje provedbe projekta: svibanj 2013. – kolovoz 2017.

Ukupna vrijednost projekta: 3.347.200,00 USD .Projekt je financiran sredstvima Otvorenog društvo (Open Society Institute),

Partneri na projektu:  Nadležno Ministarstvo,  Centar za rehabilitaciju Zagreb, Centar za obrazovanje odraslih Validus

Opis projekta: Opći cilj projekta je deinstitucionalizacija korisnika i transformacija Centra Stančić i Centra za rehabilitaciju Zagreb.  Kao rezultati  projekta (dijela koji se odnosi na našu ustanovu) formirane su dvije službe organiziranog stanovanja u Dugom Selu i Jelkovcu s 80 korisnika. Putem regionalizacije iz sjedišta Centra otišlo je 40-tak korisnika.

Prikaz obveza partnera:

Obveze Otvorenog društva :

 1. Podmirivanje troškova najma i režija stanova za razdoblje od 24 mjeseca
 2. Jednokratno opremanje stambenih zajednica
 3. Plaćanje troškova najma, režija i potrebne opreme za tri Dnevna centra za korisnike Centra za rehabilitaciju Stančić za razdoblje od 12 mjeseci, nakon čega troškove preuzima Ministarstvo
 4. Trošak regionalizacije za 90 korisnika kroz trogodišnje razdoblje, koji će biti uključeni u postojeće programe stanovanja uz podršku na regionalnoj razini

Obveze Ministarstva:

 1. Koordinacija, praćenje i evaluacija procesa transformacije i deinstitucionalizacije
 2. Osigurati financijska sredstva za plaće zaposlenika službe podrške, troškove hrane, odjeće i obuće, higijenskih potrepština i ostale troškove
 3. Osigurati sredstva za sve financijske troškove po završetku projekta

Obveze Centra Stančić:

 1. Uspostava Središnje stručne službe koja će upravljati i koordinirati procesom
 2. Uspostaviti minimalno 4 Službe podrške za stanovanje u zajednici (s po 10 stambenih jedinica i prosječno 41 korisnikom po Službi )
 3. Osigurati 3 Dnevna centra u zajednici
 4. Identificirati i pripremiti 90 korisnika za uključivanje u program stanovanja na regionalnoj razini
 5. Provesti program transformacije na način da se Centar Stančić ustroji kao Dom za dugotrajnu i intenzivnu skrb i Centar za pružanje usluga u zajednici
 6. Omogućiti sudjelovanje roditelja i skrbnika u procesu deinstitucionalizacije
 7. Omogućiti edukaciju zaposlenika
 8. Praćenje i evaluacija projektnih aktivnosti.