TRANSFORMACIJA I DEINSTITUCIONALIZACIJA CENTRA ZA REHABILITACIJU STANČIĆ I CENTRA ZA REHABILITACIJU ZAGREB

NAZIV PROJEKTA           „Transformacija i deinstitucionalizacija Centra za rehabilitaciju Stančić i Centra za rehabilitaciju Zagreb“

DONATOR                          Otvoreno društvo (Open Society Institute),

PARTNERI                          MSPM, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Validus

VRIJEDNOST PROJEKTA         3.347.200,00 USD

VRIJEME TRAJANJA      svibanj 2013. – kolovoz 2017.

OPIS PROJEKTA               Opći cilj projekta je deinstitucionalizacija korisnika i transformacija Centra Stančić . Sukladno tekstu Sporazuma  donosimo prikaz obveza partnera:

Otvoreno društvo :

–          Podmirivanje troškova najma i režija stanova za razdoblje od 24 mjeseca

–          jednokratno opremanje stambenih zajednica

–          plaćanje troškova najma, režija i potrebne opreme za tri Dnevna centra za korisnike Centra za rehabilitaciju Stančić za razdoblje od 12 mjeseci, nakon čega troškove preuzima MSPM

–           trošak regionalizacije za 90 korisnika kroz trogodišnje razdoblje, koji će biti uključeni u postojeće programe stanovanja uz podršku na regionalnoj razini

Obveze MSPM:

–          koordinacija, praćenje i evaluacija procesa transformacije i deinstitucionalizacije

–          osigurati financijska sredstva za plaće zaposlenika službe podrške, troškove hrane, odjeće i obuće, higijenskih potrepština i ostale troškove

–          osigurati sredstva za sve financijske troškove po završetku projekta

Obveze Centra Stančić:

–          uspostava Središnje stručne službe koja će upravljati i koordinirati procesom

–          uspostaviti minimalno 4 Službe podrške za stanovanje u zajednici (s po 10 stambenih jedinica i prosječno 41 korisnikom po Službi )

–          osigurati 3 Dnevna centra u zajednici

–          identificirati i pripremiti 90 korisnika za uključivanje u program stanovanja na regionalnoj razini

–          provesti program transformacije na način da se Centar Stančić ustroji kao Dom za dugotrajnu i intenzivnu skrb i Centar za pružanje usluga u zajednici

–          omogućiti sudjelovanje roditelja i skrbnika u procesu deinstitucionalizacije

–          omogućiti edukaciju zaposlenika

–          praćenje i evaluacija projektnih aktivnosti.

Detaljnije informacije možete vidjeti na web stranici MSPM, te u privitku (Transformacija i deinstitucionalizacija Centra Stančić)