TRI KORAKA DALJE

Naziv projekta:   TRI KORAKA DALJE

Razdoblje provedbe projekta:  Projekt traje 24 mjeseci, od 29.06.2021. do 29.06.2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 7.547.249,92 kn.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa  Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. temeljem Poziv za dostavu projektnih prijedloga za Razvoj, širenje i unapređenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga kao podršku procesu deinstitucionalizacije. Referentna oznaka poziva glasi UP.02.2.2.12. Broj Ugovora je UP.02.2.2.12.0007.

Voditeljica projekta:  Marija Vugrinec, mail marija.vugrinec.posuz@gmail.com

Kratak opis projekta:

Projektom planiramo poboljšati kvalitetu i održivost usluga organiziranog stanovanja te povećati  obuhvat primatelja socijalnih usluga u zajednici – djece s teškoćama u razvoju, djece s poremećajima u ponašanju te udomljenih odraslih osoba. Uz navedeno planiramo pružati podršku njihovim roditeljima i udomiteljima putem usluga savjetovanja i pomaganja. Da bismo to postigli, cilj nam je osigurati dovoljno stručnog osoblja kojeg planiramo dodatno osnažiti i educirati, ali i podići razinu svijesti zajednice o pravima ranjivih skupina na postizanje što kvalitetnijeg života u zajednici.

Projektne aktivnosti:

1. Poboljšanje kvalitete i održivosti usluga organiziranog stanovanja putem zapošljavanja 14 osobnih i jednog višeg asistenta. Na taj način ćemo pružiti potrebnu razinu podrške korisnicima organiziranog stanovanja u Dugom Selu i Novom Jelkovcu te u novoj stambenoj jedinici u sklopu budućeg Dnevnog centra Vrbovec koji je trenutno u fazi izgradnje.

2. Zapošljavanje stručnih radnika (psihologa, socijalnog radnika i rehabilitatora) za razvoj i pružanje nove usluge savjetovanja i pomaganja djeci s poremećajima u ponašanju kao i njihovim roditeljima te udomiteljima koji se suočavaju s poteškoćama u odgoju svoje ili udomljene djece

3. Zapošljavanjem dvoje radnih instruktora nastojat ćemo dodatni podići razinu kvalitete usluge za udomljene odrasle osobe s područja istočnog dijela Zagrebačke županije pod ingerencijom Centra za socijalnu skrb Vrbovec

4. Uređenjem zelenih površina, sadnjom voćnih nasada, ljekovitog i aromatičnog bilja te brigom oko njihova uzgoja, a kasnije i njihovom preradom, naši će korisnici imati priliku svladavati nove radne vještine koje će im pružati praktična znanja kao i novu dimenziju kvalitetne provedbe slobodnog vremena.

5. Uređenjem senzornog vrta i prostora za radne aktivnosti na otvorenom, opremanjem dječjeg igrališta te nabavom vozila dopunit ćemo paletu naših usluga u koji će sva djeca s teškoćama i odrasle osobe s invaliditetom pronaći nešto za sebe i dobiti novu priliku za razvoj svojih osobnih potencijala. U sklopu projekta planiramo različite  edukacije i stručna osposobljavanja te superviziju za zaposlenike Centra Stančić čime će se dodatno ojačati njihovi kapaciteti za pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici.