Ustroj centra

U sjedištu Centra:

  1. Odjel odgoja i osposobljavanja po posebnim uvjetima s Dnevnim centrima

Voditelj – kontakt: 091/3348-438

  1. Odjel stanovanja i psihosocijalne rehabilitacije

Voditelj – kontakt: 091/2648-121

  1. Odjel njege i brige o zdravlju

Voditelj – kontakt: 099/6037988

  1. Odjel radnih i okupacijskih aktivnosti s Dnevnim centrima

Voditelj – kontakt: 091/2648-131

  1. Odjel prehrambenih, tehničkih i pomoćnih poslova

Voditelj  – kontakt: 098/418-368

SOCIJALNE RADNICE :

01/2757-474, kućni 210

01/2757-474, kućni 236 ili 252

ZDRAVSTVENA JEDINICA, 01/2757-474, kućni 219, 098/9058-298

Dislocirane jedinice:

  1. Dnevni centar Dugo Selo, Ostarijaševa 6
  2. Dnevni centar Dugo Selo, Nazorova 10

Snježana Jurakić – kontakt: 091/2648-121

  1. DC Vrbovec, Brdo 3
  2. I. Služba stanovanja

Voditelj – kontakt: 098/9827-371

  1. II. Služba stanovanja

Voditelj – kontakt:0912648122