ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM BEZ BARIJERA

Naziv projekta: Zapošljavanje osoba s invaliditetom bez barijera

Razdoblje provedbe projekta:  rujan 2013.- srpanj 2015.

Ukupna vrijednost projekta: 11.000,00 Eura

Projekt je financiran EU sredstvima a  provodi se u sklopu AGENCIJE ZA MOBILNOST,  Programa cjeloživotnog učenja Leonardo da Vinci

Koordinator projekta: Jasna Lesički

Partneri na projektu: Nevladine organizacije i ustanove iz  Litve, Španjolske, Velike Britanije, Poljske, Italije, Turske, Bugarske, Nizozemske i Hrvatske (Obrtničko učilište)

Ciljevi projekta : Osnažiti i osposobiti osobe s invaliditetom za zapošljavanje putem razmjene iskustva s partnerima iz drugih zemalja, te međusobni transfer znanja.

Projektne aktivnosti:

  1. Suradnja, prikupljanje i razmjena iskustava i informacija među partnerima,
  2. Lokalne aktivnosti vezane uz zapošljavanje osoba s invaliditetom (kreiranje, priprema i analiza prikupljenih podataka i upitnika),
  3. Prezentacija dobivenih rezultata, izrada brošure/letaka,
  4. Održavanje tematskih radionica „How to learn to learn?“,
  5. Održavanje radionice-implementacija EU putovnice (European skills passport),
  6. Prilagodba poučavanja za visokorizične i socijalno isključene osobe s invaliditetom putem E coachinga,
  7. Organizacija partnerskih sastanaka te organizacija konferencije u suradnji s Obrtničkim učilištem

Aktivno smo sudjelovali u partnerskim sastancima u Litvi, Španjolskoj, Velikoj Britaniji i Turskoj te bili domaćini našim partnerima zajedno s Obrtničkim učilištem. Tom prigodom organizirali smo Konferenciju u Zagrebu .