Entries by Administrator

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10370 Dugo Selo, kao Naručitelj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Usluge podrške vođenju projekta i javne nabave za projekt „Dva koraka dalje” iz Poziva na dostavu projektnih prijava „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Referentna oznaka Poziva: UP.02.2.2.04 te Vam […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave izrada projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za potrebe Centra za rehabilitaciju Stančić te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude. 1. SASTAVNI DIJELOVI POZIVA ZA DOSTAVU […]

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Za predmet: Usluge podrške vođenju projekta i  javne nabave za projekt „Dva koraka dalje“  Članak 1. Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10 370 Dugo Selo je donošenjem Odluke o početku postupka jednostavne nabave za predmet Usluge podrške vođenju projekta i javne nabave za projekt „Dva koraka dalje“ Ur.broj: 238/04-94-19-327/01 od 18.07.2019.  pokrenuo postupak jednostavne nabave. […]

Predstavljanje projekta „Dva koraka dalje“

30. svibnja 2019. godine održana je uvodna konferencija povodom predstavljanja projekta „Dva koraka dalje“, za koji je Centru Stančić kao nositelju projekta, odobreno 11.439.695,68 kuna bespovratnih EU sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je s provedbom započeo 16. travnja 2019. godine u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u okviru Poziva „Podrška daljnjem procesu […]