Entries by Administrator

Dva koraka dalje

Naziv projekta: Dva koraka dalje Razdoblje provedbe projekta: 36 mjeseci, odnosno od 16.04.2019. do 16.04.2022. godine Ukupna vrijednost projekta: 11.439.695,68 kuna, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, unutar Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Kontakt osoba: Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com (Voditeljica projekta) Kratak opis projekta: Projektnim se aktivnostima […]

Potpisivanje ugovora za projekt „Dva koraka dalje“ vrijednog 11.439.695,68 kuna

16. travnja 2019. godine u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ravnateljici Centra za rehabilitaciju Stančić, Sanjici Grbavac, uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“, Europskog socijalnog fonda za projekt „Dva koraka dalje“. Odlukom o financiranju za […]

Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZ

Naziv projekta: Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/ POSUZ Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci, odnosno od 5. listopada 2018. do 5. travnja 2021. godine Ukupna vrijednost projekta: 8.555.460,70 kuna, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija Kontakt osoba: Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com (Voditeljica projekta) Sara Skejo, […]

Pomoć i njega u kući za građane Zagrebačke županije

NAZIV PROJEKTA:   POMOĆ I NJEGA U KUĆI ZA GRAĐANE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE DONATOR: Zagrebačka županija SURADNICI: Centar za socijalnu skrb Vrbovec i Općina Vrbovečka Dubrava VRIJEME TRAJANJA: 15. travnja 2014. – trajno VRIJEDNOST: 20 000, 00 kn CILJ I AKTIVNOSTI: Opći cilj projekta je povećanje kvalitete življenja za starije i nemoćne građane te prevencija njihova institucijskog smještaja, dok se specifičnim ciljevima […]

Projekt DEQUAL

NAZIV PROJEKTA           Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama putem podizanja razine kvalitete udomiteljske skrbi.-DEQUAL DONATOR Operational programme for human resources development 2007-2013, IPA 2007HR05IPO001/ Broadening the Network of Social Services in the Community (Phase II) PARTNERI  CZSS Vrbovec, CZSS Križevci, Udruga invalida Križevci i Udruga za osobe s MR Križevci VRIJEME TRAJANJA 17.04.2014.- […]

Projekt “Farma”

NAZIV PROJEKTA           „FARMA“ Edukacija i osposobljavanje osoba s intelektualnim teškoćama za rad na poljoprivrednom imanju DONATOR                           „Progress“ -The EU programme for employment and social solidarity PARTNERI                          CUDV Draga pri Igu (Slovenija) a ostali partneri su: Van der Valle Interimanagement & Consultatie b.v. (NIzozemska), Bewust in Bedrijf – coaching en supervisie (Nizozemska, Gesellschaft für Arbeit und Bildung der […]

Zapošljavanje osoba s invaliditetom bez barijera

NAZIV PROJEKTA           Zapošljavanje osoba s invaliditetom bez barijera Projekt se provodi u sklopu Programa cjeloživotnog učenja Leonardo da Vinci za čiju je provedbu i nadzor odgovorna Agencija za mobilnost i programe EU. PARTNERI                          Litva, Španjolska, Velika Britanija, Poljska, Italija, Turska, Bugarska, Nizozemska i Hrvatska VRIJEME TRAJANJA      rujan 2013.- srpanj 2015. VRIJEDNOST PROJEKTA         11.000,00 EU CILJ I AKTIVNOSTI        […]

Transformacija i deinstitucionalizacija

NAZIV PROJEKTA           „Transformacija i deinstitucionalizacija Centra za rehabilitaciju Stančić i Centra za rehabilitaciju Zagreb“ DONATOR                          Otvoreno društvo (Open Society Institute), PARTNERI                          MSPM, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Validus VRIJEDNOST PROJEKTA         3.347.200,00 USD VRIJEME TRAJANJA      svibanj 2013. – kolovoz 2017. OPIS PROJEKTA               Opći cilj projekta je deinstitucionalizacija korisnika i transformacija Centra Stančić . Sukladno tekstu Sporazuma  donosimo prikaz […]

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), a na temelju izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, Centar za rehabilitaciju Stančić objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, odnosno, za javnog naručitelja nema gospodarskih subjekata […]

Poziv za dostavu ponuda – kosilica

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, OIB 82103973646 kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave  stroja za  košnju trave s benzinskim motorom za potrebe  Centra za rehabilitaciju Stančić , te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.