DODATAK UPUTAMA O OSTAVRIVANJU POSJETA I PRIMITKU PAKETA

Sukladno novim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade socijalnu politiku od 29. svibnja 2020. godine, postojeće Upute o ostvarivanju posjeta i primitku paketa Centra za rehabilitaciju Stančić od 15.svibnja se dopunjuju sljedećim:

Posjete korisnima i dostava potrepština
Pružatelj usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi obavezan je organizirati posjete uzimajući u obzir svoje organizacijske mogućnosti, uz sljedeće preporuke:

 1. i nadalje je obveza pridržavanja preporučenih mjera zaštite prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prema internim propisima i preporukama Centra Stančić,
 2. posjete se organiziraju uz prethodnu najavu kako bi se u prostoru (unutarnjem i vanjskom) mogla osigurati preporučena mjera fizičke udaljenosti posjeta različitim korisnicima,
 3. posjetitelji ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu ili druge simptome COVID-19 i na samom ulazu u Centar potpisuju Izjavu veznu za navedeno,
 4. preporučuje se prednost dati organizaciji posjete u vanjskom prostoru (okućnici) za pokretnije korisnike odnosno korisnike koji su u mogućnosti koristiti vanjski prostor, ako je moguće i ako to dopuštaju vremenske prilike,
 5. u slučaju da posjetu nije moguće organizirati u vanjskom prostoru, korisnicima je potrebno iste omogućiti u zasebnoj prostoriji ili dijelu zajedničkih prostorija uz poštivanje mjera zaštite,
 6. omogućuju se izlasci korisnika s posjetiteljima i izvan prostora pružatelja usluge uz potpisivanje Izjave o napuštanju Centra i poštivanje dosadašnjih procedura Centra
  (Evidencija odsutnosti),
 7. obvezno je evidentiranje svih posjetitelja pri dolasku i odlasku na porti Centra ( gdje se mjeri i TT ) i na odsjeku stanovanja,
 8. vezano uz učestalost i trajanje posjete kao i donošenja stvari u prostorije pružatelja usluge potiče se sve sudionike da i nadalje vode računa o uvažavanju zdravlja i dobrobiti svih korisnika i pridržavaju se uputa i preporuka Centra,
 9. omogućena je dostava higijenskih potrepština, jela u izvornom pakiranju i ostalih potrepština od strane članova obitelji i prijatelja bez prethodne pohrane; omot je potrebno prebrisati dezinfekcijskim sredstvom i nakon toga predati korisniku,
 10. omogućena je dostava hrane (jela) od prehrambenih lanaca (restorana, lanaca brze prehrane, trgovačkih lanaca, i sl.), te dostava svježeg voća i povrća koje je neophodno prije predaje korisniku na odgovarajući način oprati na odsjeku stanovanja,
 11. omogućeno je davanje hrane korisniku od strane posjetitelja, ali hrane koja je izvorno zapakirana od prehrambenih lanaca ili hrane spremljene u centralnoj kuhinji Centra (dnevni obrok, užina), koristeći pri tome posuđe i pribor Centra,
 12. predmetni paketi predaju se na samom ulazu ( porti ) kod pružatelja usluge, osim hrane navedene pod točkom 10.,
 13. ukoliko korisnik ima potrebu za toaletom ili druge higijenske potrebe posjetitelj je dužan obavijestiti djelatnika koji će isto korisniku omogućiti.
  Odlasci korisnika u obitelj i povratak u Centar
  1.Omogućuje se odlazak u obitelj, na izlete, ljetovanja i sl. te organizacija istih od strane pružatelja socijalnih usluga uz poduzimanje i pridržavanje mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19.
 14. Članovi obitelji prije preuzimanja korisnika su obvezni potpisati pisanu Izjavu da nemaju simptome COVID-19, nisu u samoizolaciji i nemaju respiratorne poteškoće i/ili povišenu temperaturu, te nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. U izjavi potvrđuju da će izmjeriti tjelesnu temperaturu ujutro prije nego dođu po korisnika u Centar te u slučaju da netko ima povišenu temperaturu odgoditi će odvođenje korisnika u obitelj.
 15. Za vrijeme trajanje posjeta, u kućanstvu treba biti ograničeni broj osoba (po mogućnosti samo članovi najuže obitelj) odnosno neophodno je izbjeći posjete drugih osoba kućanstvu. U slučaju da tijekom posjeta korisnik ili netko od članova kućanstva razvije respiratorne simptome ili povišenu temperaturu kontaktira izabranog liječnika i postupanje sukladno liječničkoj preporuci.
 16. Tijekom boravka korisnika u obitelji članovi obitelji dužni su osigurati da korisnik, koliko je moguće, ne dolazi u kontakt s drugim osobama te ne ulazi u zatvorene prostore gdje se okupljaju druge osobe poput trgovina i sl. Boravak na otvorenom u društvu članova kućanstva se preporuča.
 17. Prilikom povratka korisnika iz obitelji, ljetovanja, bijega i sl. osigurava se potpisivanje Izjave o tome da korisnik nema simptome COVID-19, ni respiratorne simptome, te da niti jedan član njegova kućanstva nije u samoizolaciji niti je bio u kontaktu s osobom koja boluje od COVID-19. Testiranje na SARS-CoV-2 unutar 14 dana od povratka korisnika u Centar provodi se u slučaju da korisnik razvije respiratorne simptome ili kod povišene tjelesne temperature sukladno odluci izabranog liječnika obiteljske medicine.

  Unaprijed zahvalna na razumijevanju te poštivanju svih mjera, preporuka i uputa koje su nužne kako bi i nadalje zaštitili zdravlje svih korisnika.

Ravnateljica
Sanjica Grbavac, prof. reh.

Dokumenti: