Dokumenti

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi koji reguliraju djelatnost Centra:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 111/97 NN 76/2014)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014)


Opći akti Centra

Statut Centra Stančić

PRAVILNIK O RADU 02.06.15.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravilnk o korištenju sustava videonadzora
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova od dne 30.03.2010. godine

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o poslovnoj tajni

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o evidentiranju ordinirane terapije korisnicima Centra i kontroli primjene ordinirane terapije

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Stručnog vijeća

Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama

Napomena: U tijeku je izmjena općih akata Centra radi njihovog usklađenja sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13), i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014)


Godišnji plan/program rada Centra Stančić

Financijski plan za 2024. godinu

Financijski plan za 2023. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

POTVRDA FINA 2021-02-01_141103

IZVJEŠTAJ 1-12-2020

2020. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12.2020

Obrazloženje plana 2021. – 2023.

Financijski plan za 2021.

Obrazloženje financijskog plana za 2020.

Financijsko izvješće za 2019.

Plan kapitalnih ulaganja 2020-2022

Financijski plan 2020-2022

2018. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12.2018

bilješke sudski sporovi

Financijsko izvješće fina 1-12 2018

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12.2017

Financijsko izvješće za 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1-12.2016

Financijsko izvješće za 2016.

Financijsko izvjesce za 2015. 1. dio

Financijsko izvješće za 2015. 2. dio


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka