Odluka o odabiru za natječaj jednostavne nabave kombi vozila

Plan nabave za 2022. godinu

Poziv za dostavu ponuda – nabava kombi vozila

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o odabiru za natječaj jednostavne nabave informatičke opreme

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave informatičke opreme

VI izmjena i dopuna plana nabave

Postupak jednostavne nabave -Nabava i isporuka namještaja za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić -Obavijest o izmjeni Troškovnika

Poštovani ,

U postupku jednostavne nabave namještaja za potrebe odsjeka u Centru za rehabilitaciju Stančić došlo je do potrebe korigiranja Troškovnika stavka 10. koji se odnosi na dimenzije traženog Radnog stola.

Troškovnik s korigiranim dimenzijama objavljuje se na web stranici naručitelja pod oznakom Stančić-troškovnik 2021-novo, te se isti smatra mjerodavnim kod podnošenja.

Rok za dostavu ponuda ostaje četvrtak 23.9.2021.g

Ovlaštena osoba
Naručitelja