Odluka za provođenje prikupljanja ponuda za uslugu izrade projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju kuće s 4 stana za korisnike organiziranog stanovanja

Dokumenti: