Nova ljuljačka za osobe s invaliditetom u senzornom vrtu

S obzirom na to da Centar Stančić ima velik postotak korisnika u invalidskim kolicima, novom donacijom Zagrebačke županije od 18.000.00 kn kupljena je prilagođena ljuljačka za invalide.

Ova sprava je zaslužna da osobe ovisne o invalidskim kolicima slobodno sudjeluju u igri u pokretu. Ljuljačka je već počela razveseljavati naše korisnike, omogućavajući zabavu i igru na otvorenom kao dio našeg Senzornog vrta.

Kako bismo unaprijedili kvalitetu života korisnika na čemu neprestano radimo, uključujući ih u razne aktivnosti i usluge koje pružamo, sada se koristimo i ovom ljuljačkom.

Ana Jagatić-Petrinec