ZELENE OAZE U CENTRU STANČIĆ

Naziv projekta: ZELENE OAZE U CENTRU STANČIĆ

 

Razdoblje provedbe projekta:  Trajanje projekta: 12 mjeseci, od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

 

Ukupna vrijednost projekta:  10.000,00 kn

Projekt je financiran sredstvima Zagrebačke županije na čiji je javni natječaj projekt bio prijavljen.

 

Voditeljica projekta:  Ana Jagatić-Petrinec, mail: anajp34@gmail.com

 

Kratak opis projekta:

Projektom smo uredili Zelenu oazu za sve korisnike Centra Stančić. Njezinim uređenjem omogućili smo našim korisnicima, osobama s invaliditetom da uživaju u zelenilu i ljepotama zelenog okruženja te na taj način obogate svoju kvalitetu življenja.

Projektne aktivnosti:

 1. Nabava vanjske sjedeće vrtne garniture
 2. Nabava visećih ležaljki
 3. Sadnja biljaka penjačica
 4. Postavljanje smjernica i putokaza za bolju orijentaciju korisnika i posjetioca u vanjskom prostoru Centra Stančić
 5. Postavljanje paviljona

Dodatne aktivnosti:

Projektne aktivnosti koje uključuju radove na uređenju okoliša, sadnju biljaka i postavljanje ležaljki, odrađene su u suradnji s članovima Kluba udomljenih korisnika iz Dubrave pored Vrbovca na volonterskoj osnovi. Sve se odvijalo uz pomoć radnih instruktora i djelatnika Centra za rehabilitaciju Stančić koji im pružaju psihosocijalne usluge.

NAŠ I VAŠ ZELENGAJ

Naziv projekta: NAŠ I VAŠ ZELENGAJ

Razdoblje provedbe projekta:  Projekt traje 12 mjeseci, od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Ukupna vrijednost projekta:  45.166, 59 kn

Projekt je financiran sredstvima SCOTT Bader Company na čiji je javni natječaj projekt bio prijavljen.

Voditeljica projekta:  Ana Jagatić-Petrinec, mailanajp34@gmail.com

Kratak opis projekta:

Predloženim projektom uredit ćemo šumu u neposrednoj blizini sjedišta ustanove koja na neki način čini poveznicu između nas i lokalne zajednice. Uređenjem pristupnih staza omogućit ćemo našim korisnicima, osobama s invaliditetom da uživaju u zelenilu i ljepotama zelenog okruženja te na taj način obogate svoju kvalitetu življenja.

Projektne aktivnosti:

 1. Čišćenje šume i prilaznih puteva
 2. Nabava drvenih koševa i kontejnera za odvajanje otpada
 3. Uređenje šumskih staza na način da postanu pristupačne OSI
 4. Nabava viseće ležaljke

Dodatne aktivnosti:

Projektne aktivnosti koje uključuju radove na uređenju šume i okoliša, te održavanje pristupnih staza, bit će odrađene u suradnji s članovima Kluba udomljenih korisnika iz Dubrave pored Vrbovca na volonterskoj osnovi. Sve će se odvijati  uz pomoć radnih instruktora i radnika Centra za rehabilitaciju Stančić koji im pružaju psihosocijalne usluge.

ZA BOLJE SUTRA

Naziv projekta: ZA BOLJE SUTRA

Razdoblje provedbe projekta:  Projekt traje 12 mjeseci, od 15.01.2021. do 15.01.2022. godine

Ukupna vrijednost projekta: 21.780,80 EUR

Projekt je financiran sredstvima Agencije za mobilnost i programe EU, proveden u suradnji s Europskim snagama solidarnosti u Centru za rehabilitaciju Stančić.

Voditeljica projekta:  Ana Jagatić-Petrinec, mailanajp34@gmail.com  

Kratak opis projekta:

Ključni cilj projekta bio je povećanje angažmana mladih te promicanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti.

Projektne aktivnosti:

Projektne aktivnosti podijeljene su u dvije glavne komponente koje se sastoje od društveno korisnog  rada i stjecanje znanja o upravljanju  projektima. Prva komponenta usmjerena je  na neposredni  rad s osobama s invaliditetom (odraslima i djecom) putem sudjelovanja u interaktivnim  radionicama,  njihovim uključivanjem u terapijsko jahanje, glazbene i kreativne  radionice i slično.  Izvođenje navedenih aktivnosti planiralo je i pratilo stručno  osoblje koje je i pomagalo volonterima u procesu prilagodbe i njihovog neposrednog  rada.   

Dodatne aktivnosti:

Putem komponente projekta koja se odnosi na upravljanje projektom podučili smo  volontere o poslovnom razvoju, zadacima, upravljanju troškovima i rizicima, rasporedu i vođenju što će im biti od koristi u kreiranju njihove buduće poslovne karijere.

TRI KORAKA DALJE

Naziv projekta:   TRI KORAKA DALJE

Razdoblje provedbe projekta:  Projekt traje 24 mjeseci, od 29.06.2021. do 29.06.2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 7.547.249,92 kn.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa  Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. temeljem Poziv za dostavu projektnih prijedloga za Razvoj, širenje i unapređenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga kao podršku procesu deinstitucionalizacije. Referentna oznaka poziva glasi UP.02.2.2.12. Broj Ugovora je UP.02.2.2.12.0007.

Voditeljica projekta:  Marija Vugrinec, mail marija.vugrinec.posuz@gmail.com

Kratak opis projekta:

Projektom planiramo poboljšati kvalitetu i održivost usluga organiziranog stanovanja te povećati  obuhvat primatelja socijalnih usluga u zajednici – djece s teškoćama u razvoju, djece s poremećajima u ponašanju te udomljenih odraslih osoba. Uz navedeno planiramo pružati podršku njihovim roditeljima i udomiteljima putem usluga savjetovanja i pomaganja. Da bismo to postigli, cilj nam je osigurati dovoljno stručnog osoblja kojeg planiramo dodatno osnažiti i educirati, ali i podići razinu svijesti zajednice o pravima ranjivih skupina na postizanje što kvalitetnijeg života u zajednici.

Projektne aktivnosti:

1. Poboljšanje kvalitete i održivosti usluga organiziranog stanovanja putem zapošljavanja 14 osobnih i jednog višeg asistenta. Na taj način ćemo pružiti potrebnu razinu podrške korisnicima organiziranog stanovanja u Dugom Selu i Novom Jelkovcu te u novoj stambenoj jedinici u sklopu budućeg Dnevnog centra Vrbovec koji je trenutno u fazi izgradnje.

2. Zapošljavanje stručnih radnika (psihologa, socijalnog radnika i rehabilitatora) za razvoj i pružanje nove usluge savjetovanja i pomaganja djeci s poremećajima u ponašanju kao i njihovim roditeljima te udomiteljima koji se suočavaju s poteškoćama u odgoju svoje ili udomljene djece

3. Zapošljavanjem dvoje radnih instruktora nastojat ćemo dodatni podići razinu kvalitete usluge za udomljene odrasle osobe s područja istočnog dijela Zagrebačke županije pod ingerencijom Centra za socijalnu skrb Vrbovec

4. Uređenjem zelenih površina, sadnjom voćnih nasada, ljekovitog i aromatičnog bilja te brigom oko njihova uzgoja, a kasnije i njihovom preradom, naši će korisnici imati priliku svladavati nove radne vještine koje će im pružati praktična znanja kao i novu dimenziju kvalitetne provedbe slobodnog vremena.

5. Uređenjem senzornog vrta i prostora za radne aktivnosti na otvorenom, opremanjem dječjeg igrališta te nabavom vozila dopunit ćemo paletu naših usluga u koji će sva djeca s teškoćama i odrasle osobe s invaliditetom pronaći nešto za sebe i dobiti novu priliku za razvoj svojih osobnih potencijala. U sklopu projekta planiramo različite  edukacije i stručna osposobljavanja te superviziju za zaposlenike Centra Stančić čime će se dodatno ojačati njihovi kapaciteti za pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici.

PROJEKT NOVI JELKOVEC

Naziv projekta: NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA

Razdoblje provedbe projekta: projekt traje ukupno 20 mjeseci, od 14.06.2020. do  14.02.2022. godine

Ukupna vrijednost projekta:  1.472.882,50 HRK . Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, unutar prioritetne osi „Širenje mreže socijalnih  usluga u zajednici-faza 1“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, broj poziva: UP.02.2.2.06.

Nositelj projekta je Grad Zagreb a partneri na projektu su: Centar za rehabilitaciju Stančić, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom“, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za autizam Zagreb i Hrvatski savez udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Osice

Voditeljica projekta: Helena Majerić (Grad Zagreb) a koordinatorica projekta za Centar Stančić je  Jasna Lesički, mail: jasna.lesicki@gmail.com

Kratak opis projekta: Projekt je fokusiran na povećanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i podršku članovima njihovih obitelji s područja zagrebačkog naselja Novi Jelkovec, GČ Sesvete i u tri susjedne županije, kroz razvoj mobilnih timova te usluge savjetovanja i pomaganja. Provedbom projekta ojačati će se kapaciteti stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima za unapređenje postojećih i pružanje novih socijalnih usluga te podići svijest na području provedbe projekta s ciljem senzibilizacije šire javnosti o potrebi povećanja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom.

Projektne aktivnosti:

 1. Nabava automobila za potrebe mobilnog tima
 2. Uređenje i opremanje prostora radionice
 3. Jačanje kapaciteta partnera putem organizacije i provedbe radionica prijenosa znanja među partnerima, lokalnim dionicima i stručnjacima Centra za pružanje usluga Novi Jelkovec
 4. Neposredno pružanje socijalnih usluga u zajednici
 5. Organizacija i provedba događaja u zajednici

Promotivne aktivnosti

DVA KORAKA DALJE

Naziv projekta: DVA KORAKA DALJE

Razdoblje provedbe projekta:  projekt traje 36 mjeseci, od 16.04.2019. do 16.04.2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta:  11.439.695,68 kuna,

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, unutar Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Voditeljica projekta :  Ana Lovrić, mail:  ana.dvakorakadalje@gmail.com

Kratak opis projekta:

Projektnim se aktivnostima planiraju poboljšati uvjeti i dostupnost pružanja socijalnih usluga u zajednici uz istodobno povećanje njihova opsega: usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, boravka, integracije i savjetovanja kako bi se stvorili uvjeti za povećanje socijalne uključenosti djece s teškoćama i odraslih osoba s invaliditetom uz poboljšanje kvalitete života za njih i njihove obitelji.

Projektne aktivnosti:

1. Završno opremanje i prilagodba objekta te zapošljavanje stručnjaka za potrebe pružanja usluga u Dnevnom centru Vrbovec u sklopu kojeg će djelovati centar za podršku udomiteljstvu i jedna stambena jedinica organiziranog stanovanja,

2. Prilagodba prostora  i opremanje Dnevnog centra Dugo Selo za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja,

3. Prilagodba prostora i zapošljavanje stručnjaka u Centru za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama Dugo Selo,

4. Prilagodba prostora i opremanje Dnevnog centra Sesvete za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja Jelkovec.

Kako bi se osigurala inovativnost i efikasno pružanje socijalnih usluga u zajednici, u sklopu projekta će se nabaviti odgovarajuća vozila te senzorna i didaktička oprema. Ujedno će nabava i postavljanje plastenika uz sadnju bobičastog voća, ljekovitog i aromatičnog bilja, obradu prirodnih i recikliranih materijala u kreativnim radionicama osigurati osobama s invaliditetom kreativno provođenje slobodnog vremena.

Značajni dio projektnih aktivnosti usmjerit će se na edukacijske aktivnosti i stručno usavršavanje radnika s krajnjim ciljem pružanja visoko specijaliziranih usluga poput rane intervencije, podrške djeci s velikim oštećenjem vida i drugih fizičkih i mentalnih teškoća.

Navedeni projektni ciljevi uz snažnu promotivnu kampanju povećat će kvalitetu socijalnih usluga i poboljšati socijalnu uključenost djece s teškoćama i osobama s invaliditetom.

PROJEKT SENZORNI VRT

Naziv projekta: SENZORNI VRT

Razdoblje provedbe projekta:  Projekt traje u kontinuitetu od  01.01.2020. pa sve do danas.

Ukupna vrijednost projekta:   U projekt je do sada uloženo više od 80.000,00 HRK; najviše zahvaljujući donacijama Zagrebačke županije tijekom 202. i 2021. godine, donacijama HEP-a, Zagrebačkog holdinga- podružnice Zrinjevac i mnogih drugih 

Voditeljica projekta:  Ana Jagatić-Petrinec, mail anajp34@gmail.com

Vrt za poticanje razvoja  osjetila

Opis projekta:  Iako je Centar Stančić  okružen zelenilom i parkovima, oni su često nedostupni za osobe s invaliditetom koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica uslijed niza fizičkih barijera. Kao optimalan  način za rješenje problema pristupačnosti, nametnula  se ideja uređenja  pristupačnog Senzornog vrta.

Senzorni ili osjetilni vrt za osobe s invaliditetom zamišljen je kao edukativna i interaktivna oaza koja uz to može poslužiti  i kao kutak za relaksaciju. Osjetilni vrt  je prostor u kojem se ciljano odabranim biljem djeluje na osjetila. Sastavni dio parka su i sprave koje služe kao zvučni, vidni ili taktilni podražaj. Oblikovanje parka omogućuje  korisnicima neposredan kontakt s biljem (opip, okus, miris, sluh, njuh). Odabrane su biljke koje se ističu nekom značajkom: strukturom lista ili kore, mirisom, prepoznatljivim i jestivim plodom, šumom lišća i slično. Takav vrt pruža nove načine usvajanja spoznaja te primjerima iz svakodnevnog života pomaže razvoj socijalnih vještina i sposobnosti.

Projektne aktivnosti:

Uređenjem pristupačnih staza omogućeno je i slabije pokretnim korisnicima s pridruženim intelektualnim i mentalnim teškoćama razvoj aktivnijih uloga. U vrtu su postavljene klupe te niz sprava za relaksaciju i predah kao i  trampolin i ljuljačka za osobe s invaliditetom te  Senzorni vrt sve više postaje  edukativna i interaktivna oaza koja služi kao kutak za relaksaciju uz usvajanje novih spoznaja, potiče  socijalnu  komunikaciju  i radne  vještine korisnika  ali služi nam i za druženja, sastanke , sportske susrete i razne druge aktivnosti na otvorenom koje su posebno došle do izražaja tijekom epidemije Covida 19.  

POBOLJŠANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – POSUZ

Naziv projekta: POBOLJŠANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – POSUZ

Razdoblje provedbe projekta: od 05.10.2018. do 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta : 11.755.460.70 kn

Partneri na projektu:  Gradovi Vrbovec i Dugo Selo te Centri za socijalnu skrb Vrbovec i Dugo Selo

Voditeljica projekta:  Jasna Lesički, mail jasna.lesicki@gmail.com

Kratak opis projekta:

Projektnim se aktivnostima planiraju izgraditi novi te rekonstruirati i poboljšati infrastrukturni i stručni uvjeti za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao što su rana intervencija, psihosocijalna podrška, usluga boravka, usluga integracije, usluga savjetovanja i pomaganja.

Projektne aktivnosti i očekivani rezultati:

 1. Izgradnju i opremanje Dnevnog centra  Vrbovec
 2. Rekonstrukciju Dnevnog centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama u razvoju Dugo Selo 1
 3. Rekonstrukciju dnevnog centra za podršku korisnicima organiziranog stanovanja Dugo Selo 2,
 4. Rekonstrukciju i opremanje Dnevnog centra za korisnike organiziranog stanovanja Jelkovec,
 5. Edukaciju i provedbu horizontalnih politika te promidžbene i administrativne aktivnosti.

Projektom planiramo povećati kvalitetu socijalnih usluga i poboljšati socijalnu uključenost djece s teškoćama i osoba s invaliditetom u zajednici.

Projektni su elementi postavljeni s ciljem značajnog povećanja broja i obuhvata djece s teškoćama u razvoju adekvatnim socijalnim uslugama kojima se smanjuje rizik od socijalne isključenosti marginaliziranih skupina te poboljšava kvaliteta života i rada.

Uređenjem prostora u Dugom Selu i Jelkovcu omogućit će se korisnicima usluga organiziranog stanovanja aktivnije uključivanje u radne aktivnosti. Rekonstrukcijom centra za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama povećat će se obuhvat i kvalitetu socijalnih usluga, dok će izgradnja Dnevnog centra Vrbovec s pripadajućim centrom za podršku udomiteljstvu unaprijedit socijalne usluge za djecu s teškoćama i udomljene osobe s invaliditetom.

Po završetku projekta Centar Stančić planira nastaviti s pružanjem socijalnih usluga u restrukturiranim, visoko funkcionalnim prostorima izgrađenim na načelima pristupačnosti, zelene politike i energetske učinkovitosti kojima se omogućuje podizanje razine kvalitete pružanih usluga i prihvat značajno  većeg broja djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

POMOĆ I NJEGA U KUĆI ZA GRAĐANE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

NAZIV PROJEKTA:   POMOĆ I NJEGA U KUĆI ZA GRAĐANE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DONATOR: Zagrebačka županija

SURADNICI: Centar za socijalnu skrb Vrbovec i Općina Vrbovečka Dubrava

VRIJEME TRAJANJA: 15. travnja 2014. – trajno

VRIJEDNOST: 20 000, 00 kn

CILJ I AKTIVNOSTI:

Opći cilj projekta je povećanje kvalitete življenja za starije i nemoćne građane te prevencija njihova institucijskog smještaja, dok se specifičnim ciljevima nastoji procijeniti i utvrditi objektivne potrebe starijih i siromašnih građana, održavati njihov dobar psihosocijalni status te senzibilizirati zajednicu za potrebe s kojima se susreću. Kroz aktivnosti projekta uključit ćemo starije i siromašne osobe koje nisu u mogućnosti adekvatno brinuti o sebi te im je potrebna savjetodavna i stručna pomoć. Naš tim stručnjaka, koji čine socijalna radnica, psihologinja i medicinska sestra uz suradnju s Centrom za socijalnu skrb Vrbovec i Općinom Vrbovečka Dubrava provode detektiranje građana na području Vrbovečke Dubrave kojima je potreban ovakav oblik pomoći utvrđujući njihove potrebe i planirajući usluge koje smo im u mogućnosti pružiti, poput pomoći u održavanju higijene, čišćenju i pospremanju, prijevozu do liječnika, obilasku medicinske sestre i psihosocijalne pomoći.

Centar za rehabilitaciju Stančić ima iskustvo i vrlo dobre mogućnosti za razvoj ovakvog tipa usluga. Iz navedenog razloga planiramo i dalje unaprjeđivati svoj rad kako bismo u kasnijim fazama projekta mogli ponuditi više usluga koje su našim sugrađanima potrebne, poput dostave obroka ili pomoći u njihovoj pripremi, ali i organizacije edukacija i stručnih rasprava s ciljem senzibilizacije stručne i šire javnosti o potrebama za pomoći i njegom u kući.

Ukoliko imate prijedloga, pitanja ili poznajte osobu kojoj bi ovakav oblik pomoći dobro došao slobodno nas kontaktirajte!

DEINSTITUCIONALIZACIJA I PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA PUTEM PODIZANJA RAZINE KVALITETE UDOMITELJSKE SKRBI –   DEQUAL

Naziv projekta: DEINSTITUCIONALIZACIJA I PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA PUTEM PODIZANJA RAZINE KVALITETE UDOMITELJSKE SKRBI –   DEQUAL

Razdoblje provedbe projekta: 17.04.2014.- 17.10.2015.

Ukupna vrijednost projekta: 1.849.041,75 HRK

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, iz programa „ Operational programme for human resources development 2007-2013, IPA 2007HR05IPO001/ Broadening the Network of Social Services in the Community (Phase II)“.

Voditelj projekta: Orin Balenović

Partneri na projektu:  CZSS Vrbovec, CZSS Križevci, Udruga invalida Križevci i Udruga za osobe s MR Križevci

Kratak opis projekta:  Opći cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama, dok su specifični ciljevi:

 1. Jačanje kapaciteta udomiteljskih obitelji na području Zagrebačke i Koprivničko-Križevačke županije
 2. Prevencija institucionalizacije i osnaživanje procesa deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama,
 3. Povećanje broja specijaliziranih udomitelja.

Projektne aktivnosti:

 1. SWOT analiza udomiteljstva,
 2. Studijski posjet,
 3. Kreiranje edukacijskog materijala i programskog okvira za edukaciju mobilnih timova i udomiteljskih obitelji,
 4. Edukacija za članove mobilnog tima i udomitelje,
 5. Odabir/selekcija  „specijaliziranih udomitelja“ za smještaj osoba s intelektualnim i srodnim teškoćama
 6. Nabava automobila za mobilni tim
 7. Tiskanje priručnika i promotivnog materijala,
 8. Utemeljenje kluba za osobe s invaliditetom u zajednici (Klub Dubrava)

Završna konferencija