Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda

PLAN NABAVE 2019

PLAN NABAVE 2019

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu namještaj

Troškovnik namještaj

TROŠKOVNIK nabava i ugradnja kotla

Poziv za dostavu nabava i ugradnja kotla za centarlno grijanje

Odluka o odabiru

Ponudbeni list – Usluge stručnog savjetovanja za provedbu projekta

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik – Usluge stručnog savjetovanja za provedbu projekta

Poziv za dostavu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Troškovnik

Poziv za dostavu jednostavna nabava

Poziv za dostavu jednostavna nabava

Troškovnik radna odjeća

Troškovnk  radna obuća

I. izmjene i dopune plana nabave za 2018.g

Poziv-za-dostavu jednostavna nabava 1

Poziv-za-dostavu jednostavna nabava

Poziv-za-dostavu jednostavna nabava-

Poziv-za-dostavu jednostavna nabava-kruh

Troškovnik – kruh i pekarski proizvodi

Troškovnik – povrće i voće

Troškovnk – mlijeko i mliječni proizvodi

Poziv za dostavu kreveti

TROŠKOVNIK KREVETI

Odluka o odabiru – ličilački radovi

Poziv za dostavu ponude – LIČILAČKI RADOVI

TROŠKOVNIK LIČILAČKI RADOVI

PLAN NABAVE 2018

Pregled sklopljenih ugovora 2017

Odluka – sistematski pregledi

Poziv za dostavu ponude – sistematski pregledi

Troškovnik – sistematski pregledi

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

Odluka o odabiru

Odluka o odabiru

Odluka o odabiru

Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponude -posteljno rublje

Troškovnik posteljno rublje

Plan nabave 2017

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

odluka-o-odabiru-ponuda

poziv-za-dostavu-ponude-posteljno-rublje

troskovnik-posteljno-rublje

odluka o odabiru-pvc stolarija

odluka o odabiru-svinjsko i juneće meso

Plan nabave 2016 – izmjene i dopune

Poziv za dostavu ponuda-PVC stolarija

Poziv za dostavu ponude – svinjsko i juneće meso

Troškovnik za PVC

Troškovnk – svinjsko meso i junće meso

Plan nabave za 2016. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o provedbi postupka javne

Pregled sklopljenih ugovora 2015

Izvođenje radova u svrhu privođenja konačnoj namjeni poslovnog prostora Dnevni centar Jelkovec

Troškovnik radova Dnevni centar Jelkovec

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG IZVOĐAČA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG IZVOĐAČA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG IZVOĐAČA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG IZVOĐAČA

ODLUKA O ODABIRU NJAPOVOLJNIJEG IZVOĐAČA

Poziv za dostavu ponude – catering!

Poziv za dostavu ponude – studijsko putovanje!

Scan0008

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o izmjeni pravilnika o provedbi postupka javne nabave


Popis sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora 2016

Pregled sklopljenih ugovora


 Pozivi za dostavu ponude i troškovnici

Poziv za dostavu ponude – povrće i voće

Poziv za dostavu ponude -kruh i pekarski proizvodi

Poziv za dostavu ponude -mlijeko i mliječni proizvodi

Poziv za dostavu ponude -vodoinstalaterski radovi

Troškovnik – kruh i pekarski proizvodi

Troškovnik – povrće i voće

TROŠKOVNIK

Troškovnk – mlijeko i mliječni proizvodi

Poziv za dostavu ponude – KREATIVNO TEKSTILNA RADIONICA

Poziv za dostavu ponude – MALA ŠKOLA HRANE I PIĆA

Poziv za dostavu ponude – računalna radionica

Poziv za dostavu ponude – radionice za samozastupanje i osnaživanje

Poziv za dostavu ponude – uzgoj i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja

Poziv za dostavu ponude -odvjetničke usluge

Troškovnik pravno savjetovanje

Poziv za dostavu ponude – kruh i pekarski proizvodi

Poziv za dostavu ponude – povrće i voće

Troškovnik – kruh i pekarski proizvodi

Troškovnik – povrće i voće

Poziv za dostavu ponude – mlijeko i mliječni proizvodi

Poziv za dostavu ponude – ostali prehrambeni proizvodi

Poziv za dostavu ponude – svinjsko i juneće meso

Troškovnik – ostali prehr. proizvodi

Troškovnk – mlijeko i mliječni proizvodi

Troškovnk – svinjsko meso i junće meso